ExpreS2ion presenterar sin forskning avseende malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar härmed, att Bolaget kommer hålla presentationer, dels på ett årsmöte som arrangeras av World Biopharm Forum i Oxford, Storbritannien den 20 -22 juni och dels på Vaccine Technology VII Meeting i Mont Tremblant, Quebec, Kanada, den 17-22 juni.

”På dessa evenemang har vi möjlighet att presentera ExpreS2ions globalt erkända plattform för att utveckla och producera vacciner, som kan användas både mot smittsamma sjukdomar såväl som för nya cancerbehandlingar. Eftersom vi ligger i framkant avseende utveckling av lovande vacciner för stora patientgrupper finns det ett stort intresse för vårt arbete både hos det vetenskapliga samfundet såväl som hos läkemedelsbolag i olika delar av världen”, säger Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion.

Presentation om malariavaccin på World Biopharm Forum Event

World Biopharm Forum Event arrangerar årsmötet för Continuous Biomanufacturing: Achievements and Challenges for Commercial Implementation på universitetet i Oxford, Storbritannien den 20-22 juni 2018. Mötet innebär en möjlighet för ExpreS2ion att dela sin erfarenhet inom bioprocesser av proteiner med en stor grupp av ledande internationella forskare, teknologer och ingenjörer inom flera olika fält från hela världen. ExpreS2ions CSO, Dr Wian de Jongh, kommer att presentera klockan 16.00 (GMT) den 21 juni 2018, under rubriken ”Impact of continuous/intensified production towards a cost-effective malaria vaccine”.

Mer information om konferensen finns här:

http://www.subramanian.org.uk/Programmes/World%20Biopharm%202018_final.pdf 

Presentation om bröstcancer- och malariavacciner på Vaccine Technology VII Meeting

Vaccine Technology VII Meeting äger rum mellan den 17 och den 22 juni i Mont Tremblant, Quebec, Kanada.

Thomas Jorgensen, forskare och projektledare på ExpreS2ion, kommer att hålla presentationen “HER2 cancer vaccine optimization by combining Drosophila S2 insect cell manufacturing with a novel VLP-display technology”. Han kommer även att hålla en posterpresentation titulerad ”A clinically validated Drosophila S2 based vaccine platform for production of malaria vaccines”.

Mötet organiseras av forskare från både akademin och industrin genom Engineering Conferences International och differentierar sig från kommersiella konferenser genom att tillhandahålla ett högkvalitativt vetenskapligt innehåll i forskningens framkant. Flera nationella och internationella organisationer, inklusive The Bill and Melinda Gates Foundation och aktörer inom vaccinindustrin, har varit bidragsgivare till tidigare upplagor av detta möte.

Mer information om konferensen finns här:

http://www.engconf.org/conferences/biotechnology/vaccine-technology-vii/ 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com. 

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar