ExpreS2ion utser Bent U. Frandsen till ny verkställande direktör

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Bent U. Frandsen till ny verkställande direktör för ExpreS2ion, och efterträder Steen Klysner från och med idag den 20 december 2019. Bent har arbetat för ExpreS2ion sedan mars 2016 och har varit bolagets Chief Business Officer sedan augusti 2018.

ExpreS2ion går för närvarande in i en mer kommersiell fas, från sitt nuvarande FoU-fokus, och har också som mål att skapa en klinisk pipeline med inlicensierade tillgångar. Bent är en mycket erfaren, kommersiellt orienterad chef med mer än 25 års global kommersiell erfarenhet, främst från biofarmaindustrin. Innan Bent anställdes på ExpreS2ion har han varit Director, Corporate Business Development på CMC Biologics (idag AGC Biologics). Bent har också arbetat för Coloplast, ALK-Abelló och Lundbeck i seniora, internationella roller. Bent tog 1993 en Master of Science inom Finance and Strategic Management från Copenhagen Business School. Han har arbetat nära ExpreS2ions forsknings- och utvecklingsteam gällande flera licens- och försäljningsmöjligheter och har djup insikt i de tekniska aspekterna av ExpreS2ions verksamhet.

Martin Roland, styrelseordförande för ExpreS2ion kommenterar: ”Jag är mycket nöjd med att utse Bent till vår nya VD. Han har bevisat sin ledarskapsförmåga och har en mycket hög grad av respekt inom organisationen. Bent har värdefull insikt i marknadsdynamiken och de olika behoven hos ExpreS2ions kunder och han har förmågan att ta fram det bästa inom den interna organisationen. Vi tror att det här är rätt kompetens för att föra ExpreS2ion till nästa steg i dess utveckling. Styrelsen ser fram emot att arbeta med Bent i sin nya roll och att hjälpa bolaget i dess omvandling till en mer kundorienterad och pipeline-driven organisation ”.

Bent U. Frandsen kommenterar: ”Jag är tacksam till styrelsen som nu låter mig ta ledningen över den dagliga verksamheten på ExpreS2ion och ser fram emot att stödja hela organisationen vid denna spännande tid. Vi kommer att förbli ett entreprenörsdrivet och vaksamt bolag, även i framtiden där vi kommer att ägna ännu mer uppmärksamhet åt vår kommersiella verksamhet. Vi har en stor potential som bygger på stark vetenskap och ett ambitiöst team. Vi kommer att fortsätta bygga bolaget och leverera på vårt uppdrag att erbjuda överlägsen, högkvalitativ och kostnadseffektiv biologi med fokus på vacciner, immunterapi och diagnostik. Jag ser också mycket fram emot att arbeta med våra aktieägare som en del i min nya roll.”

Steen Klysner har tjänstgjort som VD för ExpreS2ion sedan den 1 april 2016 och har framgångsrikt hjälpt bolaget att resa kapital och utveckla det proprietära rekombinanta proteinproduktionssystemet, ExpreS2, inklusive det senaste meddelandet från ExpreS2ion gällande lansering av den första unika S2-cellinjen för förbättrad effektivitet av vacciner och immunterapi. Steen har också haft en viktig roll i skapandet av bolagets joint venture AdaptVac, tillsammans med NextGen Vaccines, med en unik Virus-Like Particle (VLP)-teknologi som spunnits från Köpenhamns universitet.

"Steen Klysner har haft en avgörande roll i att framgångsrikt bygga och utveckla ExpreS2ion från ett FoU-bolag i ett tidigt skede till ett nu kommersiellt bolag med tillgångar som kan byggas både internt och med partners. Bolaget är mycket väl positionerat för att leverera på sin strategi att tillhandahålla nya vaccinprodukter, speciellt inom proteiner som idag är svåra att framställa. På hela styrelsens vägnar vill jag tacka Steen för hans engagemang i bolaget och för hans ovärderliga bidrag till ExpreS2ions framgång och önskar honom all framgång”, säger Martin Roland.

Steen Klysner kommenterar: ”Jag är mycket nöjd med ExpreS2ions resa. Vi har översatt ett nytt proteinuttryckssystem till en tillgång som är mycket högt värderad av globala vaccinutvecklingsföretag och dessutom tagit de första stegen för att skapa proprietära projekt som inom en kort tidsram kan tas vidare till klinisk utveckling. Jag känner att företaget nu har mognat till en nivå där det är dags att lämna ledningen till mer affärsinriktade kompetenser och gå vidare till nya utmaningar”.

För mer information, vänligen kontakta:

ExpreS2ion Biotech Holding AB

Bent U. Frandsen, VD                                          +45 4256 6869

Martin Roland, styrelseordförande                 +45 2637 3380

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Tel: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

 

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB baserat i Sverige, med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera