ExpreS2ion utser CBO och IR-partner

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") har utsett Bent U. Frandsen, för närvarande VP Business Development, till Chief Business Officer (CBO). Han kommer att vara ansvarig för en proaktiv insats för att väsentligt öka kundbasen i Bolagets segment för vaccinutveckling och produktionstjänster. Vidare har ExpreS2ion utsett Honeybadger AB (”Honeybadger”) som icke-exklusiv IR-partner på den svenska marknaden.

Utnämningen av Bent U. Frandsen som CBO följer förstärkningen av Bolagets erbjudande att tillhandahålla kompletta tjänster inom vaccinutveckling och GMP-produktion till tidiga kliniska prövningar, baserat på Bolagets ExpreS2-plattform. Plattformen används för närvarande i flera projekt, inklusive utveckling av behandlingar för infektionssjukdomar som malaria och Ebola.

"Vi har nyligen rekryterat nyckelpersoner inom teknik och marknadsföring som har ökat kapaciteten i vårt kärnsegment för tjänster avsevärt. Nu har vi också en tydligare företagsstruktur med Bent som övergripande ansvarig för vår försäljning, marknadsföring och affärsutveckling”, säger ExpreS2ions VD, Dr Steen Klysner.

Utöver Bent U. Frandsens nya position meddelar ExpreS2ion utnämningen av Honeybadger som Bolagets icke-exklusiva IR-partner på den svenska marknaden. Honeybadger åtar sig att hjälpa ExpreS2ion i strategisk kommunikation samt produktion av pressmeddelanden, rapporter och icke-reglerad marknadskommunikation på svenska och engelska. ExpreS2ions samarbete med Sedermera Fondkommission, Bolagets finansiella rådgivare och Certified Adviser, påverkas inte av detta och kommer att fortsätta i samma utsträckning som tidigare.

"Med det kapital som vi tillfördes i nyemissionen tidigt i våras har vi påbörjat en betydande tillväxt i verksamheten. Detta har också ökat behovet av högkvalitativ och öppen kommunikation med våra aktieägare och marknaden. För att kunna möta denna efterfrågan, samtidigt som vi fokuserar på vår kärnverksamhet, har vi utsett Honeybadger, som vi har samarbetat framgångsrikt med sedan slutet av 2017, som vår IR-partner”, säger ExpreS2ions VD, Dr Steen Klysner.

Om Honeybadger

Honeybadger är en IR-kommunikationsbyrå baserad i Göteborg som möjliggör för noterade bolag att kommunicera med aktieägare, potentiella investerare, media och andra intressenter på ett effektivt, kvalitativt och transparent sätt. Bolaget fokuserar på klienter som har potential att främja livsförhållandena för människor, djur och natur genom vetenskapliga och teknologiska framsteg. Honeybadger baseras på 15 års erfarenhet av kommunikation för noterade bolag och aktörer inom finanssektorn.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com. 

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera