ExpreS2ions amerikanska partner Integrated BioTherapeutics lanserar första forskningsprodukten baserad på ExpreS2

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar idag att bolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har inlett försäljning och marknadsföring av sin första produkt baserad på ExpreS2. Produkten, ett Ebolavirus glykoprotein, marknadsförs som en del av IBT:s högkvalitativa portfölj av forskningsproteiner och kan användas i utveckling av diagnostik eller terapeutiska produkter.

ExpreS2ion meddelade i juli 2017 att bolaget kommer erhålla en tvåsiffrig procentuell royalty baserad på nettoförsäljning av ExpreS2-baserade produkter som IBT utvecklar och säljer till sina klienter. Det meddelades också att IBT planerar att lansera uppskattningsvis fem produkter årligen och att samarbetet förväntas generera årliga intäkter upp till och med cirka 1 MSEK för ExpreS2ion när samarbetet är fullt implementerat. Lanseringen av denna första produkt ligger i linje med dessa uppskattningar.

“Jag är mycket glad att den första kommersiella reagensen producerad med ExpreS2 under avtalet med IBT nu är på marknaden. Detta är den första av flera planerade produkter, som kommer att marknadsföras genom partners, och vi förväntar oss att detta nya affärsområde kommer leda till både mer intäkter och ytterligare affärsmöjligheter”, säger Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion.

Ebolavirus glykoproteinprodukten kan beställas direkt från IBT Bioservices hemsida. På hemsidan finns även katalogdata tillgängligt. Följ länkarna nedan för att besöka hemsidan och databladet:

http://www.ibtbioservices.com/

http://www.ibtbioservices.com/IBTBioServices/assets/File/datasheets/Cat0501-025Lot1711002_100ug.pdf 

Integrated BioTherapeutics, Inc.

Integrated BioTherapeutics, Inc., Rockville, Maryland, USA är ett biotechbolag fokuserat mot utveckling av nya vacciner och terapeutiska behandlingar mot växande smittosamma sjukdomar. IBT:s antivirus-pipeline inkluderar kandidater med pan-filovirus-antikroppar, vacciner och ett antal andra produktkandidater mot nya virus som exempelvis zika, ebola, dengue och Marburgvirus. IBT:s service- och reagensdivision är verksamma under namnet IBT Bioservices (www.ibtbioservices.com) och producerar och marknadsför högkvalitativa rekombinanta proteiner, primärt för forskning kring smittsamma sjukdomar. Bolaget erbjuder även mikrobiella testtjänster in vitro och in vivo.


Certified Adviser
 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com 

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera