ExpreS2ions egenutvecklade plattform har använts för framgångsrik produktion av ytterligare en transmissionsblockerande malariavaccinkandidat

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar, att en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Nature Communications om malariavaccinkandidaten Pfs48/45 ger ytterligare stöd för, att ExpreS2-plattformen är ett utmärkt verktyg för att producera transmissionsblockerande malariavacciner. Detta är en lovande klass av nästa generations vacciner, som utvecklas med omfattande stöd från Bill and Melinda Gates Foundation.

Artikeln är skriven av forskare från University of Oxford och ExpreS2ion, som även är engagerade i utvecklingen av malariavaccinkandidaten RH5.1 som har producerats av ExpreS2-plattformen, vilken för närvarande utvärderas i en klinisk fas 2a-studie.

”Vi är glada att arbeta med University of Oxford på deras transmissionsblockerande malariavaccinkandidater. Den nyligen publicerade artikeln ger ytterligare stöd för användningen av vår ExpreS2-plattform för produktion av denna klass av malariavacciner”, säger ExpreS2ions VD, Dr Steen Klysner.

Den vetenskapliga artikeln om användningen av ExpreS2 för att producera en transmissionsblockerande malariavaccinkandidat är publicerad i Nature Communications. Artikeln är titulerad “Structural basis for recognition of the malaria vaccine candidate Pfs48/45 by a transmission blocking antibody” och kan nås via följande länk: https://www.nature.com/articles/s41467-018-06340-9.pdf

Bolagets ExpreS2-plattform används även av PAMVAC-konsortiet för utvecklingen och produktionen av deras vaccinkandidat för placental malaria, som för närvarande genomgår en klinisk fas 1a/1b-studie. Den kliniska delen av denna studie är färdigställd, och resultaten håller för närvarande på att utvärderas.

Malaria

Malaria är ett stort globalt hälsoproblem med 3,2 miljarder människor som riskerar malariainfektion. År 2015 beräknades malaria orsaka cirka 429 000 dödsfall, varav de flesta (70%) inträffade hos barn under fem år (WHO, 2016, http://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2016/en/). I en utvärdering av malariamarknaden från Boston Consulting Group, sponsrad av Malaria Vaccine Initiative, förväntades efterfrågan på malariavacciner motsvara ett globalt marknadsvärde på upp till 400 MUSD per år.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Taggar:

Prenumerera