ExpreS2ions egna antigenprodukter mot zikavirus inkluderas i avtalet med amerikanska Integrated BioTherapeutics

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar idag, att Research & Commercial License Agreement-avtalet med Bolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har utökats för att även inkludera egenutvecklade produkter baserade på ExpreS2-plattformen, initialt ett antal antigener mot zikavirus.

”Vi är stolta över, att våra egna produkter nu görs kommersiellt tillgängliga via IBT, vilket inleds med våra zikavirusantigener. Detta stämmer överens med vår utvidgade kärnplattformsstrategi, som omfattar utveckling och produktion av våra egna rekombinanta proteiner, utöver våra utvecklings- och produktionstjänster och licensavtal för ExpreS2-plattformen”, säger ExpreS2ions VD, Dr Steen Klysner.

Som meddelades i juli 2017 planerar IBT att lansera upp till fem ExpreS2-baserade produkter årligen i sin produktportfölj riktad mot den vetenskapliga marknaden. Tillägget av ExpreS2ions egna produkter bidrar till denna uppskattning.

ExpreS2ion och IBT offentliggör inte de finansiella villkoren i det utökade avtalet, eftersom det utgör en del av båda bolagens generella affärsmodeller. ExpreS2ion uppgav emellertid i juli 2017 att Bolaget kommer att erhålla en tvåsiffrig procentuell royalty baserat på nettoomsättningen av ExpreS2-baserade produkter som IBT kommer att utveckla och sälja till sina kunder, och att samarbetet förväntas generera årliga intäkter på upp till 1 MSEK till ExpreS2ion, när det är fullt implementerat. Detta uttalande är fortfarande giltigt efter dagens pressmeddelande, men tiden tills full implementering förväntas nu bli kortare.

När zikavirus-antigenprodukterna är redo för försäljning kommer de kunna beställas direkt från IBT Bioservices hemsida. Det kommer även att offentliggöras ett tillhörande katalogdatablad för produkterna. Denna hemsida kan nås via följande länk: http://www.ibtbioservices.com/ 

Integrated BioTherapeutics, Inc.

Integrated BioTherapeutics, Inc., Rockville, Maryland, USA är ett biotechbolag fokuserat mot utveckling av nya vacciner och terapeutiska behandlingar mot växande smittosamma sjukdomar. IBT:s antivirus-pipeline inkluderar kandidater med pan-filovirus-antikroppar, vacciner och ett antal andra produktkandidater mot växande virussjukdomar. IBT:s service- och reagens är verksamma under namnet IBT Bioservices (www.ibtbioservices.com) och producerar och marknadsför högkvalitativa rekombinanta proteiner, primärt för forskning kring smittsamma sjukdomar. Bolaget erbjuder även in mikrobiella testtjänster in vitro och in vivo.


Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera