ExpreS2ions joint venture AdaptVac erhåller bidrag till två nya projekt: hjärt-kärlsjukdom samt bröstcancer hos hundar

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar att Bolagets joint venture-bolag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit 2,2 MDKK (3,2 MSEK) i bidrag från den Danska Innovationsfonden för utveckling av två nya vaccinprojekt: hjärt-kärlsjukdom hos människor samt HER2+-bröstcancer hos hundar. Utvecklingen av ett bröstcancervaccin för hundar kommer även att användas som prekliniska studier inför kommande kliniska studier i människa med vaccinet (AV001).

De två bidragen, 1 MDKK till vaccinutveckling inom hjärt-kärlsjukdom och 1,2 MDKK till utveckling av HER2+-bröstcancervaccinet AV001, kommer att finansiera två stycken tre år långa forskningstjänster; en för varje projekt.

Vaccinprojektet inom hjärt-kärlsjukdom kommer att fokusera på ett kolesterolreglerande protein (PCSK9), som vanligtvis saknas hos människor med mycket låga kolesterolnivåer. En behandling riktad mot detta protein med monoklonala antikroppar godkändes nyligen av FDA för kolesterolrelaterad hjärt-kärlsjukdom, men det är en dyr metod som kräver ett stort antal behandlingstillfällen. AdaptVacs teknologi med virusliknande partiklar (VLP) är perfekt utformad för att kunna lösa dessa båda utmaningar. År 2024 beräknas marknaden för PCSK-9-riktade behandlingar med monoklonala antikroppar vara värd 3 miljarder dollar (enligt GlobalData), och den totala marknaden för kolesterolsänkande behandlingar beräknas vara värd 24 miljarder dollar.

AV001-projektet inom HER2+-bröstcancer adderar HER2+-bröstcancer hos hundar som ett sätt att kombinera prekliniska säkerhets- och effektivitetsstudier med en mycket kortare tid till marknad för hundvaccinet. Det kommer enligt styrelsen att vara möjligt att sälja hundvaccinprojektet till ett stort veterinärfokuserat bolag efter uppnått proof of concept. En relevant jämförelse för värdet av hundvaccinet är affären mellan Aratana Therapeutics, Inc. och Advaxis, Inc. år 2014 som värderade ett veterinärfokuserat HER2+-cancerprojekt (tillsammans med tre ytterligare ej kända potentiella cancermålmolekyler) till ett tvåsiffrigt miljonbelopp i dollar.

”De här bidragen gör, att AdaptVac tar ytterligare viktiga steg framåt i sin utveckling av VLP-baserade vaccin för högvärderade indikationer. Inkluderingen av ett vaccinprojekt inom hjärt-kärlsjukdom i bolagets portfölj med sikte på en marknad värd 3 miljarder dollar adderar betydande värde till vår 50-procentiga ägarandel i AdaptVac, och att ta med en hundapplikation inom HER2+-bröstcancerprojektet är ett smart sätt att kombinera vaccinutvecklingen för människor med ett delprojekt som kan tas till marknaden betydligt snabbare. I ett kortsiktigt perspektiv reducerar denna icke-utspädande finansiering behovet av ytterligare finansiellt stöd till AdaptVac från ExpreS2ion, samtidigt som bolaget kan fortsätta att utvecklas i en imponerande takt”, säger ExpreS2ions VD Dr Steen Klysner. 

AdaptVacs pressmeddelanden nås via följande länk: https://www.adaptvac.com/news

Om AdaptVac ApS 
AdaptVac är ett joint venture-bolag mellan ExpreS2ion och NextGen som kombinerar ExpreS2ions plattform med den nya egenutvecklade och banbrytande virus-like particle (VLP)-teknologin som skapats vid Köpenhamns Universitet. Bolaget har som målsättning att accelerera utvecklingen av högeffektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade segment inom onkologi, smittsamma sjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Certified Advisor

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding ABs Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD för ExpreS2ion Biotechnologies
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20. december 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar: