ExpreS2ions joint venture-bolag, AdaptVac, erhåller danskt InnoBooster-bidrag om 1,2 MSEK för stöd till bröstcancerstudier i hundar

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s joint venture-bolag AdaptVac ApS (“AdaptVac”) meddelar idag att bolaget har tilldelats ett InnoBooster-bidrag av danska Innovationsfonden om 0,8 MDKK (cirka 1,2 MSEK). Bidraget ger ytterligare resurser för utveckling av en säker och effektiv behandling för hundar som diagnostiserats med cancer av typen DER2+. Förutom att rikta in sig på den veterinära marknaden för husdjur kommer projektet även att generera stödjande data för AV001, AdaptVacs prekliniska utvecklingsprogrammet riktad mot HER2+ mänsklig bröstcancer.

Syftet med projektet är att utveckla veterinära cancerprodukter, specifikt för hundhomologen till den mänskliga HER2 cancermålet. Detta skapar en intäktspotential från AdaptVacs cancerbehandlingsprogram med en kortare tid till marknad jämfört med behandlingar avsedda för människor. Samtidigt kommer programmet att generera stödjande data för företagets mänskliga HER2+ bröstcancerprogram AV001.

”Vi är glada över att AdaptVac har fått ytterligare stöd för ett program som kommer att utveckla en värdefull tillgång på veterinärmarknaden för husdjur och samtidigt generera stödjande data för AV001, som är programmet för HER2+ bröstcancer hos människor”, säger Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion.

Se AdaptVacs kompletta pressmeddelande här: https://www.adaptvac.com/news

Marknadspotential på veterinärmarknaden

Mer än sex miljoner hundar utvecklar cancer varje år enbart i USA. Den potentiella marknaden för behandling av cancer hos hundar växer och DER2 är också ett relevant mål i ett antal typer av hundcancer, t.ex.  osteosarkom och cancer i hundens mjölkkörtlar. Det potentiella värdet av en DER2-hundcancerportfölj kan sättas i relation till affären mellan Advaxis och Aratana år 2014, som hade ett ackumulerat värde på 37 miljoner USD för en jämförbar portfölj. (läs mer här: https://aratana.investorroom.com/2014-03-19-Aratana-and-Advaxis-Enter-Exclusive-Global-Licensing-Agreement).

AV001: Stark marknadspotential i mänsklig bröstcancer

Bröstcancer är en utbredd cancerindikation som drabbar mer än 1,3 miljoner människor världen över årligen, vilket resulterar i fler än 450 000 dödsfall (Tao, 2015: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25543329). Den vanligaste behandlingen idag är baserad på monoklonala antikroppar, där den dominerande behandlingen HERCEPTIN (trastuzumab) genererar en årlig global försäljning på 7 miljarder dollar. Målproduktprofilen för AdaptVacs ledande bröstcancerprojekt är skräddarsydd för att vara mycket konkurrenskraftig både vad gäller kostnad och effektivitet, och siktar därmed mot en betydande marknadsandel.

Om AdaptVac ApS

AdaptVacs teknik är en banbrytande vaccinplattform baserad på en så kallad capsid-like particle, som uppfanns vid Köpenhamns Universitet. Bolaget syftar till att påskynda utvecklingen av högeffektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom de högt värderade segmenten onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska störningar. Bolaget är ett joint venture mellan ExpreS2ion Biotechnologies och NextGen Vaccines, grundat av uppfinnargruppen bakom båda bolagen och som utnyttjar synergin mellan ExpreS2ions rekombinanta plattform och capsid-baserade vacciner.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post:
sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar