ExpreS2ions joint venture-bolag AdaptVac beviljas amerikanskt patent för sin plattformteknik

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att dess joint venture-bolag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har beviljats ett amerikanskt patent som täcker sin teknologiplattform. Detta bekräftar det övergripande patenterbarheten och det proprietära skyddet för AdaptVacs hela pipeline och framtida projekt. I synnerhet befäster detta positionen för AV001-bröstcancervaccinet för vilket ett specifikt amerikanskt patent utfärdades 2018.

AdaptVacs plattform för kapsid virusliknande partiklar (VLP) visar en stark potential som plattform för utveckling av nya genombrottsvacciner och immunoterapier, inklusive det första utvecklingsprojektet AV001, ett behandlingsvaccin mot HER2-positiv bröstcancer. AV001 omfattas nu av både ett specifikt patent och det nya plattformspatentet i USA, den största enskilda marknaden för projektet.

”Denna patentvalidering av den centrala VLP-plattformen innebär stort värde för både AV001-projektet självt och för hela AdaptVacs pipeline. AdaptVac kommer nu att skyddas bättre när de samarbetar med världsledande forskargrupper för att utveckla nya lösningar för några av världens mest utmanande medicinska behov”, säger ExpreS2ions VD Bent U. Frandsen.

AV001: Stark global marknadspotential i bröstcancer

Bröstcancer är en utbredd onkologisk indikation som påverkar mer än 1,3 miljoner människor världen över årligen, vilket år 2015 resulterade i fler än 450 000 dödsfall. Idag är den vanligaste behandlingen för HER2-positiv bröstcancer monoklonala antikroppar, som genererar en årlig global försäljning över 7 miljarder US-dollar. Målproduktprofilen för AdaptVacs ledande bröstcancerprojekt, AV001, är skräddarsydd för att vara mycket konkurrenskraftig vad gäller kostnad och effektivitet, och syftar därmed till att ta en betydande marknadsandel.

Om AdaptVac ApS

AdaptVac är ett joint venture mellan ExpreS2ion Biotechnologies och NextGen Vaccines, som kombinerar ExpreS2ions plattform med ny proprietär och banbrytande kapsid virusliknande partikelteknologi (VLP) utvecklad vid Köpenhamns Universitet. Bolaget har som mål att påskynda utvecklingen av mycket effektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högvärderade segment av onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska störningar.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se
 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Bent U. Frandsen, CEO
Telefon: +45 4256 6869
E-post:
buf@expres2ionbio.com

 

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020.

 

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera