ExpreS2ions joint venture-bolag AdaptVac erhåller Notice of Allowance i USA för patent avseende bröstcancervaccin

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar att joint venture-bolaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit ett Notice of Allowance i USA för dess patentansökan av sin nya vaccinbehandling mot HER2-positiv bröstcancer. Detta innebär att patentet förväntas godkännas inom kort, vilket är ett viktigt steg framåt för både projektet och dokumentationen för patentbarheten av virus-like particle (VLP)-teknologiplattformen. Vid godkännande kommer patentet att vara giltigt åtminstone 20 år från det så kallade prioritetsdatumet, 15-01-2015.

”Detta är en viktig milstolpe för AdaptVac och stärker särskilt bolagets ställning i förhandlingar med potentiella utvecklingspartners för bröstcancerprojektet AV001. Det lägger dessutom till ytterligare trovärdighet till plattformen och eventuella ytterligare projekt från AdaptVacs projektportfölj”, säger ExpreS2ions VD, Dr Steen Klysner.

AdaptVac har lämnat in patentansökningar för sitt HER2-bröstcancervaccin på alla större och kommande kommersiellt relevanta marknader, inklusive USA och Europa. Den ”divisional” patentansökan som nu erhållit Notice of Allowance av U.S. Patent Office har titeln "Virus-like particle with efficient epitope display".

Stark global marknadspotential inom bröstcancer

Bröstcancer är en vanligt förekommande cancerindikation som årligen drabbar mer än 1,3 miljoner människor globalt, vilket leder till över 450 000 dödsfall (Tao, 2015: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25543329). Den vanligaste behandlingen idag baseras på monoklonala antikroppar, där den dominerande terapin HERCEPTIN (trastuzumab) genererar årlig global försäljning om cirka 7 miljarder USD. Den riktade produktprofilen för AdaptVacs ledande bröstcancerprojekt är anpassat för att vara starkt konkurrenskraftig avseende både kostnad och effektivitet och har därför en betydande marknadsandel som målsättning.

Om AdaptVac ApS

AdaptVac är ett joint venture-bolag mellan ExpreS2ion och NextGen som kombinerar ExpreS2ions plattform med den nya proprietära och banbrytande virus-like particle (VLP)-teknologin som utvecklats på Köpenhamns Universitet. Bolaget har som målsättning att accelerera utvecklingen av högeffektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade segment inom onkologi, smittsamma sjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga virus-like particle baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar