ExpreS2ions licenstagare Institut Virion\Serion lanserar sin första in vitro-diagnostikprodukt baserad på ExpreS2-plattformen

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag sitt inträde på marknaden för in vitro-diagnostik (IVD)-applikationer genom sin Tysklandsbaserade licenstagare Institut Virion\Serion GmbH ("Virion"). Virion lanserar nu ett unikt Zika NS1-viralt antigen som produceras med ExpreS2-plattformen, och under de kommande 18 månaderna kommer Virion att öka sitt erbjudande av ExpreS2-tillverkade produkter med flera ytterligare lanseringar.

Samarbetet med Virion, ett välkänt och respekterat företag inom IVD-fältet, tillkännagavs genom pressmeddelande den 4 december 2017. Som framgick av detta pressmeddelande förväntar sig ExpreS2ion att samarbetet ska generera årliga intäkter på över 250 000 EUR när det är fullt implementerat.

”Jag är stolt över att Virion nu lanserar sin första IVD-produkt tillverkad med ExpreS2-plattformen på marknaden. Detta inleder en ambitiös lanseringsplan för Virions ExpreS2-baserade IVD-produkter, och vi ser fram emot att följa och stödja detta program. Vårt samarbete med Virion gör det möjligt för oss att komma in på marknaden för IVD-applikationer och skapa nya inkomstströmmar för ExpreS2ion, samtidigt som vi ökar användningen och medvetenheten om vår plattform inom den globala forskningen”, säger ExpreS2ions VD Dr Steen Klysner.

Som en del av Virions lanseringsaktiviteter kommer Zika NS1-produkten att presenteras vid det årliga mötet AACC (American Association of Clinical Chemistry) i Anaheim, Kalifornien, USA den 4-8 augusti 2019. AACC är en global vetenskaplig och medicinsk professionell organisation verksam inom klinisk laboratorievetenskap och dess tillämpning på sjukvård. Årsmötet är ett femdagarsevenemang med mer än 20 000 deltagare från över 120 länder.

Den globala in vitro-diagnostikmarknaden värderades till 64 479 miljoner USD 2017. Den beräknas uppgå till 93 614 miljoner USD år 2025, motsvarande en CAGR på 4,8% från 2018 till 2025 (Allied Market Research 2019).

Om Institut Virion\Serion GmbH

Virion\Serion grundades 1978 och är ett bolag som under de senaste 40 åren har utvecklats till en välkänd och respekterad IVD-tillverkare med en av världens största portföljer för diagnos av virala, bakteriella, svamp- och parasitiska sjukdomar. Baserat på sin omfattande expertis inom tillverkning av högkvalitativa antigener har Virion\Serion också blivit en viktig leverantör av råvaror till diagnostikindustrin. Virion\Serions mål är att fortsätta stå upp för sina kärnattribut - kompetens, förtroende och samarbete - och att utveckla dem vidare i kundernas intresse. Mer information finns på https://www.virion-serion.de/en/

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se
 

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post:
sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.