ExpreS2ions plattform (ExpreS2) ingår i npj Vaccines-artikel om produktion av vaccinkandidat mot malaria

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar, att en vetenskaplig artikel rörande produktion av en malariavaccinkandidat med hjälp av Bolagets ExpreS2-plattform idag har publicerats i den vetenskapliga tidskriften npj Vaccines, en del av Nature Partner Journals Series. Publikationen ”Production, quality control, stability, and potency of cGMP-produced Plasmodium falciparum RH5.1 protein vaccine expressed in Drosophila S2 cells” är ett tillägg av ytterligare dokumentation till det framgångsrika användandet av ExpreS2 som en GMP-certifierad produktionsplattform för en produkt, som för närvarande genomgår en klinisk fas 1/2a-studie.

I artikeln beskrivs produktionen av Oxford Universitys ledande malaria blodfas vaccinkandidat RH5.1 i enlighet med GMP och med hjälp av ExpreS2-plattformen. Produkten uppfyllde alla kriterier avseende sterilitet, renhet, identitet. Vaccinformuleringen bedöms därmed som lämplig för användning i människor. RH5.1 utvärderas för närvarande i en klinisk fas 1/2a-studie.

“Denna publikation kompletterar dokumentationen för att vårt ExpreS2-system är en utmärkt plattform för vaccinutveckling och GMP-produktion för kliniska prövningar. Vi är glada att arbeta med Oxford University och deras lovande vaccinkandidat mot malaria i blodfas, RH5.1, och kommer givetvis att informera marknaden när resultaten från denna studie blir offentliga”, säger ExpreS2ions VD, Dr Steen Klysner.

Summering av artikeln i npj Vaccines

En ledande vaccinkandidat för malaria i blodfas (PfRH5) kallad "RH5.1" framställdes som en löslig produkt i enlighet med GMP, med hjälp av ExpreS2-plattformen. QC-testningen visade att huvudcellbanken och RH5.1-produkten uppfyllde alla angivna acceptanskriterier inklusive de för sterilitet, renhet och identitet. Vaccinformuleringen bedömdes lämplig för användning i människor och används för närvarande i en klinisk fas 1/2a-studie. Datan i artikeln ger stöd för framtida användning av ExpreS2-plattformen för GMP-kompatibel biotillverkning av andra nya vacciner.

Artikeln finns tillgänglig via följande länk:
https://doi.org/10.1038/s41541-018-0071-7 

Malaria

Malaria är ett mycket stort globalt hälsoproblem och över 3,2 miljarder människor lever med risk för malariainfektion. År 2015 beräknades malaria orsaka cirka 429 000 dödsfall, varav majoriteten (cirka 70 %) skedde hos barn under 5 år (WHO, 2016, http://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2016/en/).

I en studie som utvärderade malariamarknaden, utförd av The Boston Consulting Group och sponsrad av The Malaria Vaccine Initiative, bedömdes behovet av malariavaccin motsvara ett årligt globalt marknadsvärde om upp till 400 MUSD.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com. 

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.