Genombrott: ExpreS2ion lanserar den första unika cellinjen för ökad effektivitet av vacciner och immunoterapi

Report this content

Efter flera års forskning och utveckling meddelar idag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”), ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, lansering av en ny skräddarsydd S2-cellinje,
HighMan-S2™. Detta är den första produkten i ExpreS2ions nya funktionellt modifierade S2-produktlinje, GlycoX-S2™, som utnyttjar och utvidgar fördelarna med ExpreS2-plattformen.

Under flera år har ExpreS2ion arbetat med utveckling av att lägga till funktionella modifieringar till Bolagets kraftfulla ExpreS2-plattform. Detta gör introduktionen av den nya HighMan-S2™ cellinjen till en viktig milstolpe för Bolaget. Cellinjen är konstruerad för skalbar produktion av proteiner med förbättrade immunologiska egenskaper för nya vacciner och immunterapi. Det är alltså en demonstration av en framgångsrik kombination av fördelarna med Bolagets ExpreS2-plattform och specifikt förbättrad immunogenicitet.

”Jag är mycket stolt över att vi nu kan presentera den första funktionellt konstruerade produkten på marknaden. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete att utveckla modifierade tillägg till vår väletablerade ExpreS2-plattform, inriktat mot de specifika behoven inom immunterapi- och vaccinmarknaden”, säger ExpreS2ions VD Dr Steen Klysner.   

Den nya produkten: Förbättring av immunitet

Den första produkten är en ExpreS2-cellinje med högt mannos-innehåll. Sockergrupper på ytan, så kallad glykosylering, är en viktig egenskap hos naturliga proteiner. Genom att förändra den traditionella S2-glykosyleringen till en struktur som innehåller en hög nivå av sockermannos, förbättras immunreaktionen mot proteinet. Detta har potential att avsevärt förbättra effektiviteten hos vacciner, som tillverkas med hjälp av HighMan-S2-cellinjen.

Intresse från potentiella partners och kunder

Förutom att implementeras i ExpreS2ions egna projekt, har potentiella partners och kunder också visat intresse för den nya HighMan-S2™-cellinjen.

Den nya cellinjen är den första produkten av flera glykomodifierade produkter som kommer ut på marknaden under samlingsnamnet GlycoX-S2™-produkter. Att kombinera de unika egenskaperna hos ExpreS2-plattformen med specifika funktioner för utvalda produktsegment är unikt och förväntas öka produktbehovet avsevärt.

ExpreS2-plattformen är väldokumenterad för att vara exceptionell i sin förmåga att möjliggöra produktion av komplexa och svårproducerade proteiner. Detta förstärks nu genom tillägg av flera funktioner som matchar specifika marknadsbehov, en utveckling som kraftigt påskyndats av tillgången till CRISPR/CAS9-tekniken, som Bolaget licensierade tidigare i år. ExpreS2ion räknar med att den nya HighMan-S2™-cellinjen tillsammans med andra produkter under utveckling i GlycoX-S2™-portföljen kommer att skapa en stark konkurrensfördel för Bolaget och framtida produkter baserade på ExpreS2-systemet.

Det nya systemet kommer att lanseras vid World Vaccine Congress Europe i Barcelona den 30 oktober 2019, som inkluderar en presentation av Bolagets CSO Dr. Wian de Jongh.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se
 

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post:
sk@expres2ionbio.com

 

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera

Media

Media