Patent för ExpreS2ions kärnplattform godkänt i Indien

Hørsholm, Danmark, 28 december 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar idag att bolagets patentansökan “Improved Protein Expression System”, som täcker hela ExpreS2-plattformen, har godkänts i Indien och kommer att gälla med utgångsdatum 12 juni 2029.

”Att få ett starkt patentskydd i Indien, en av världens största marknader för vaccinteknologi, är ett viktigt steg mot vår målsättning att ha ExpreS2-plattformen skyddad på alla huvudsakliga marknader och konsolidera vår position som en global aktör. Vi är nu nära att nå detta mål”, säger Steen Klysner, VD för ExpreS2ion.

Patentansökan “Improved Protein Expression System” har registrerats i 15 olika länder som täcker bolagets huvudsakliga marknader. Patentet har utfärdats i USA, Sydkorea, Japan, Australien och Kina och är validerat i flera EU-länder efter godkännande av den europeiska patentmyndigheten (European Patent Office).

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera