A DAY IN THE WORLD - VÄRLDENS STÖRSTA FOTODOKUMENTATION

2012 kommer den största fotografiska dokumentationen av mänskligheten att äga rum. Under ett enda globalt dygn kommer människor i varje land över hela jorden att dokumentera sin och sina medmänniskors vardag. Hundratusentals fotografer för- väntas delta och resultatet kommer att bli en digital bildsamling på internet som är fritt tillgänglig för alla.

Detta globala dokumentationsprojekt har initierats av den ideella stiftelsen Expressions of Humankind. Stiftelsens syfte är att ”genom den fotografiska bilden verka för ökad förståelse mellan människor och folk”.

– A Day in the World kommer bli den största samlade fotografiska dokumentationen av mänskligheten som någonsin har gjorts under så kort tid, säger fotografen Jeppe Wikström, eldsjäl och initiativtagare till projektet.

Under ett enda globalt dygn kommer människor i jordens alla länder att fotografiskt dokumentera sin egen och sina medmänniskors vardag. Resultatet av projektet kom- mer att vara en enorm tillgång för forskning inom flera vetenskapliga discipliner under lång tid framöver.

Projektet kommer att engagera tiotusentals professionella fotografer och dessutom förväntas många hundratusen amatörfotografer att bidra med sina bilder av vardagen.

En internationell jury kommer att välja ut de tusen bästa bilderna till en bok och till utställningar som kommer att visas i en rad länder världen över.

I projektets Global Advisory Council finns en rad internationella dignitärer, bland andra Martti Ahtisaari, Gro Harlem Brundtland, Jan Eliasson, Mary Robinson och Desmond Tutu.

Projektet kommer att finansieras genom stöd från stiftelser och företag. Ericsson, världsledande inom service och teknik till telekomoperatörer, är Founding Partner till projektet som möjliggörs genom dagens informations- och kommunikationsteknologi, där Ericsson är ett av de ledande företagen i världen.

För mer information kontakta: 076-584 61 67, press@aday.org

Patrick Ståhle, patrick@eohfoundation.org

Lena Abrahamsson Lund, lena@eohfoundation.org

WWW.ADAY.ORG

Taggar:

Dokument & länkar