• news.cision.com/
  • Exsitec Holding AB/
  • Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar Millnet B I AB och bildar Sveriges största leverantör av beslutsstöd från Qlik

Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar Millnet B I AB och bildar Sveriges största leverantör av beslutsstöd från Qlik

Report this content

Exsitec AB har idag förvärvat, med omedelbart tillträde, 100% av aktierna i beslutsstödsspecialisten Millnet B I AB.

Millnet B I är specialister på programvarorna Qlik Sense, Qlik View och Planacy vilka Exsitec redan arbetar med. Millnet B I har kontor i Stockholm med ca 45 anställda. Omsättningen för senaste räkenskapsåret 2019-07 - 2020-06 uppgick till 82 Msek med ett EBITA-resultat på 16,5 Mkr, varav återkommande programvaruintäkter uppgick till drygt 24 Msek.

Köpeskillingen uppgår till maximalt 118,75 Msek där 96 Msek erläggs kontant vid tillträdet, 10 Msek erläggs med fördröjd betalning och upp till 12,75 Msek är villkorad tilläggsköpeskilling kopplat till försäljningsmål. Köpeskillingen har finansierats med egna medel samt ett förvärvslån om 60 Msek i SEB. Förvärvet väntas tillföra Exsitec ca 14 Msek i EBITA-resultat 2021 efter förvärvs- och fusionskostnader.

– Förvärvet av Millnet B I stärker väsentligt Exsitecs marknadsposition inom Business Intelligence och Corporate Performance Management, specifikt kring verktygen QlikView, Qlik Sense och Planacy. Bolaget har dessutom samma affärsmodell som vi med en väsentlig andel återkommande intäkter från programvara vilket skapat en god och stabil lönsamhet. Tillsammans skall vi fortsätta att erbjuda nya och befintliga kunder möjligheten till datadrivet beslutsfattande och förstklassig budgetering och prognostisering, säger Johan Kallblad, VD i Exsitec.

Mattias Nilsson, grundare och tidigare VD på Millnet B I, kommer att bli ansvarig för affärsområdet som fokuserar på Business Intelligence och Corporate Performance Management. 

– Millnet B I och Exsitec har länge varit goda branschkollegor och det blir väldigt spännande att den resa jag började på för mer än 10 år sedan skall få fortsätta i ett större sammanhang. Genom Exsitecs tjänsteportfölj kan vi erbjuda våra kunder fler verktyg för att digitalisera sin verksamhet, säger Mattias.  

Denna information är sådan som Exsitec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-07 13:28 CET.

Johan Kallblad, vd
Hampus Strandqvist, Investor relations

Telefon: 010-333 33 00
Epost: ir@exsitec.se

Exsitec är specialister inom verksamhetssystem och digitalisering. Företaget hjälper kunder hitta rätt systemstöd för sin arbetsvardag samt integrerar systemen i verksamheten och är en kontinuerlig partner efter leveransen. Exsitec är specialiserade på systemstöd inom bland annat affärssystem, fakturahantering, CRM och e-handel. Verksamheten utgörs av över 200 medarbetare med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Organisationen är rikstäckande med huvudkontor i Linköping samt dotterbolag i Danmark. www.exsitec.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar