Vid extra bolagsstämma i Extended Capital Group ECG AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Extended Capital Group ECG AB (publ) den 13 februari 2001 har beslut fattats om godkännande av nyemission, beslut om optionsprogram samt nyval av styrelseledamöter. Vid extra bolagsstämma med aktieägarna i ECG idag har beslut fattats om godkännande av styrelsens beslut den 22 januari 2001 om riktad nyemission av 13 miljoner B-aktier till en emissionskurs om 1:12 kronor att betalas kontant, i enlighet med vad som tidigare meddelats. Vidare fattade extra bolagsstämma beslut om genomförande av styrelsens förslag till optionsprogram till anställda inom koncernen, i enlighet med vad som tidigare meddelats. Slutligen valde bolagsstämman in Johan Hernmarck, VD IT-Provider, Ola Lindell, varumärkesstrateg, samt Lars Save, VD Bonnier Affärsinformation AB som ordinarie styrelseledamöter i bolaget med anledning av tidigare meddelade vakanser. För ytterligare information, vänligen kontakta: Extended Capital Group Michael Freudenthal, VD Tel 08-55 69 65 44 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01480/bit0001.pdf

Dokument & länkar