EY i Sverige planerar anställa 600 nya medarbetare under 2018

Rekryteringsbehoven är stora för revisions- och rådgivningsföretaget EY. EY fortsätter att rekrytera många nya medarbetare och planerar att anställa 600 medarbetare under nästa år. Det händer mycket inom branschen som gör att ny kompetens behövs och digitaliseringen gör att kompetensbehovet breddas.

EY har haft en bra utveckling de senaste åren. Under 2017 anställdes cirka 600 medarbetare i Sverige och EY planerar att anställa cirka 600 medarbetare även under 2018, varav 60 procent är nyexaminerade.

– Vårt rekryteringsbehov påverkas av kundernas behov, vilka i sin tur påverkas av ökad digitalisering och olika samhällsförändringar. Inom revision sker stora förändringar på grund av automatiseringen och robotiseringen och även inom andra affärsområden ser vi framför oss strak tillväxt i takt med att vi fortsätter växta inom områden som strategi, operationella förbättringar och transaktioner. Digitaliseringen gör att kompetensbehovet breddas. Vi rekryterar allt mer ingenjörer, techfolk och systemvetare, även om ekonomerna fortfarande rekryteras i majoritet, säger Agneta Strandberg, HR-direktör på EY.

Svenska EY arbetar i en integrerad nordisk organisation som totalt har cirka 6 000 medarbetare. Under senaste verksamhetsåret 2016/2017 hade Sverige i medeltal 2 460 heltidsanställda. Omsättningen i Sverige under verksamhetsåret uppgick till 3,9 miljarder kronor.

– Vi har stora rekryteringsbehovet och höga krav på dem vi anställer. Det handlar inte bara om rätt kompetens utan också rätt personlighet och att de passar i en konsultroll. Vi siktar på att vara den bästa arbetsgivaren, eftersom våra medarbetare är vår viktigaste resurs. säger Agneta Strandberg.

Ekonomistudenter i Norden röstade 2017 fram EY som drömarbetsgivaren. För sjunde året i rad behöll EY topplaceringen i branschen enligt Universums årliga undersökning ”Most Attractive Employer”. Resultatet baseras på svar från nästan 18 000 ekonomistudenter i Norden.

Mer information om karriärsmöjligheter på EY i Sverige: ey.com/se/karriar.

För mer information, kontakta:
Agneta Strandberg, HR-direktör på EY i Sverige, 070-3189326, agneta.strandberg@se.ey.com
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera

Media

Media