• news.cision.com/
  • EY/
  • EY ingår allians med Symantec för att hjälpa organisationer att förebygga dataförlust

EY ingår allians med Symantec för att hjälpa organisationer att förebygga dataförlust

Report this content

EY har ingått en allians med det ledande datasäkerhetsföretaget Symantec för att hjälpa organisationer att minska risker relaterade till informationssäkerhet. Organisationer behöver bli bättre på att hantera känsliga data, både internt och externt, för att undvika ekonomiska förluster och skadat anseende. Enligt EY:s årliga undersökning “Global Information Security Survey (GISS 2019)”* leder dataöverträdelser i Norden ofta till ekonomiska förluster. På global nivå saknar mer än 90 procent av organisationerna i undersökningen en informationssäkerhetsfunktion som möter deras behov. I Norden har endast 2 procent en informationssäkerhetsfunktion som möter organisationens behov.

Under 2018 anmäldes över 2 200 personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Incidenterna rörde allt från dataläckage på grund av intrång, till mejl med känsliga uppgifter som av misstag skickats till fel mottagare. Datainspektionen undersöker för närvarande flera incidenter och det som förenar dessa är att de drabbade organisationerna inte lyckats skydda känslig information. Informationssäkerhetsincidenter kan även leda till allvarliga avbrott i den dagliga verksamheten, vilket redan drabbat flera bolag. 

– Alliansen mellan EY och Symantec hjälper organisationer att förebygga dessa typer av incidenter, vilket minskar risken för ekonomisk förlust och skadat anseende. Vi är oerhört stolta över alliansen med Symantec och har redan mött ett stort intresse från kunderna. Vi kan våra kunders affärsverksamhet och kombinerar vår kunskap med Symantecs avancerade datasäkerhetsverktyg för att nå bästa resultat. Tillsammans kan vi hjälpa våra kunder att få en bättre förståelse för informationssäkerhet och minska deras exponering för informationssäkerhetsrisker, något som möjliggör innovation och tillväxt, säger Tim Best, partner på EY och rådgivare inom informationssäkerhet.

EY har redan påbörjat flera projekt med Symantecs lösningar hos stora kunder i Sverige och Norden. Med över 7 200 informationssäkerhets- och IT-riskspecialister världen över kan EY hjälpa kunder att prioritera och öka värdet i sina informationssäkerhetsinsatser.

– Alliansen har visat sig framgångsrik när det gäller att identifiera affärsproblem som kan lösas med hjälp av rätt teknologi och styrning. Vi jobbar i stora, specialiserade team som utbyter kunskap för att möjliggöra kundernas fortsatta fokus på kärnverksamheten och minska deras informationssäkerhetsrisker, säger Tim Best.

*Här kan du läsa mer om “Global Information Security Survey 2019”.

För ytterligare information kontakta
Tim Best, partner på EY och rådgivare inom informationssäkerhet, tim.best@se.ey.com, 073-0332046
Ulrika Lenhammar, PR-chef för EY i Sverige, ulrika.lenhammar@se.ey.com, 072-3864087 

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.com/se

Taggar: