EY koldioxidnegativa – riktar nu blicken mot 2025

Report this content

I januari lanserade EY globalt den ambitiösa målsättningen att bli koldioxidnegativa under 2021. Nio månader senare meddelar rådgivnings- och revisionsföretaget att nästa steg mot en framtida, mer hållbar värld nu har tagits. EY nådde koldioxidnegativitet under FY21. 

I oktober 2019 lanserade EY en global strategi som syftar till att skapa långsiktigt värde för medarbetare, kunder och de samhällen företaget verkar i. Som ett led i den nya strategin gick EY i början av 2020 ut med målsättningen att innan årsskiftet nå klimatneutralitet för hela organisationen med 300 000 medarbetare. Målet uppfylldes och i början av 2021 gick rådgivnings- och revisionsföretaget ut med en plan för hur organisationen ska bidra till Parisavtalets målsättning om att inte öka jordens medeltemperatur mer än 1,5 grader Celsius. EY kommer varje år kompensera för mer koldioxidutsläpp än vad de själva genererar och genom att arbeta mot sju delmål*, minska organisationens totala utsläpp med 40% till 2025. Därtill ämnade EY att nå koldioxidnegativitet under 2021, vilket nu har uppfyllts. 

– Vi är givetvis glada över att vår ambitiösa satsning ger resultat, även om vi precis som alla andra har en lång väg kvar att vandra. Men vi känner att vi är på rätt väg, vi investerar i tjänster som hjälper kunder att lönsamt minska koldioxidavtrycket från sin verksamhet, vi erbjuder lösningar på andra utmaningar och möjligheter relaterade till hållbarhet, exempelvis gällande jämställdhet och inkludering, och vi tar också vår egen medicin. I slutändan handlar det om att skapa en hållbar framtid, och då måste vi alla dra vårt strå till stacken, säger Anja Vanhatalo, hållbarhetsansvarig på EY Sverige. 

För att bli en koldioxidnegativ organisation har EY investerat i en projektportfölj för avlägsnande av koldioxid. Tillsammans med South Pole, leverantör av klimatlösningar, har EY startat globala projekt som kompenserar eller avlägsnar kol genom skogsplantering, regenerativt jordbruk, biokol och skogsskydd. De sammanlagt sex projekten tar bort, eller kompenserar för totalt 528 ton CO2e (k) av EY:s koldioxidavtryck under FY21. Det gör EY till 34% koldioxidnegativt under fiskalåret. Totalt släppte EY ut 394 ton CO2e (k) under FY21, att jämföra med 976 ton CO2e (k) i FY20 (-60%).  Framöver kommer EY fortsätta investera i en mångsiding projektportfölj för att reducera koldioxidutsläpp, och initiativ som behövs för att uppfylla de globala klimatmålen. 

“Hållbarhet är nyckeln”
I somras lanserade EY på nordisk nivå en ny, hybrid arbetsmodell (EY Hybrid Model) som också stödjer hållbarhetsambitionerna. Den nya hybridmodellens tekniska lösningar, i kombination med minskade resor och smartare användning av utrymme, kommer bli en bidragande faktor till den globala målsättningen att bli ”net zero” 2025. Därtill bytte EY tidigare i år kontor i Stockholm. Det nya kontoret i Sergelhuset, som är en pilot inom EY för Workplace of the Future, har den högsta miljöstandarden, LEED Platinum, en garant för att kontoret uppfyller de yttersta kraven på energiförbrukning, vatteneffektivitet och förbättrad inomhusmiljö.

– Vi är ett ledande kunskapsföretag som ligger i framkant kring hur hållbarhet och ny teknologi kommer förändra vårt framtida arbetssätt. Vi har stora ambitioner på global nivå, men för att vara med och påverka är lokala och regionala initiativ minst lika viktiga. Som exempel har vi som målsättning att vårt nya kontor i Stockholm kommer ge ett minskat koldioxidutsläpp på hela 70% för alla våra medarbetare. För framtidens arbetsplats är hållbarhet nyckeln, och nu har vi siktet inställt på 2025, säger Magnus Kuchler, Sverigechef, EY.

*För att bli ”net zero” under 2025, arbetar EY utifrån sju delmål, så kallade Science Based Targets: 

  • Minska utsläppen från affärsresor med 35%.
  • Minska den totala användningen av el på kontoren, och använda 100% förnybar energi för återstående behov.
  • Strukturera kontrakten för elförsörjning genom virtuella inköpsavtal (PPA). Målet är att införa mer el än man förbrukar i nationella nät.
  • Förse team internt med verktyg som gör det möjligt för dem att beräkna, och sedan arbeta för att minska mängden kol som släpps ut när de arbetar mot kund.
  • Använda naturbaserade lösningar och koldioxidreducerande teknik för att avlägsna avtryck i atmosfären samt kompensera för mer kol än EY släpper ut varje år.
  • Investera i tjänster och lösningar som hjälper kunder att lönsamt klimatkompensera sina företag, och tillhandahålla lösningar på andra hållbarhetsutmaningar och -möjligheter.
  • Kräva att 75% av leverantörerna ska sätta vetenskapliga mål (SBT) senast 2025. 

Läs mer här: https://www.ey.com/en_se/sustainability/carbon-negative-achievement 

För mer information, kontakta:
Oscar Forsman, PR-chef, EY i Sverige, 076-6332695, oscar.forsman@se.ey.com 

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se

Prenumerera