EY:s Staffan Ekström är utsedd till Nordens mest produktiva finansiella rådgivare

Mergermarket - ledande aktör inom analys och rapportering av bolagstransaktioner - publicerade nyligen sin lista "Top Nordics 2018 individual financial advisers". EY:s Staffan Ekström toppar listan som den mest produktiva finansiella rådgivaren i Norden, med 9 stycken genomförda transaktioner under 2018.

Staffan Ekström leder EY:s globala och nordiska Corporate Finance team inom sektorn Tech, Media, Telecom (TMT). Han har över 20 års erfarenhet inom transaktionsrådgivning och har haft flera ledande befattningar inom TMT-sektorn hos EY.

– Det är såklart ett lagarbete som ligger bakom och förstaplatsen ger mig ett kvitto på att vårt strukturerade arbetssätt ger resultat. Vi har ett dedikerat team av rådgivare över hela Norden, som arbetar med denna typ av transaktioner varje dag. EY:s starka internationella nätverk skulle jag säga är en nyckelkomponent för att lyckas på dagens M&A-marknad, säger Staffan Ekström.

Under 2019 förväntas TMT bli den sektor där det sker mest aktivitet.

– Jag tror att TMT-sektorn kommer att vara den mest aktiva sektorn under 2019 och särskilt inom segmenten teknik, mjukvara, IT-infrastruktur, spel och iGaming, säger Staffan Ekström.

När det gäller trender att titta på framöver kan investerare förvänta sig köparens marknad.

– Värderingar av teknik och mjukvara kan komma att sjunka såsom det gjort inom andra TMT-segment. Detta år kommer sannolikt att vara svagare än 2018, men Norden och TMT kommer ligga på en anständig nivå jämfört med europeiska eller globala nivåer. Vi kommer att se fler säljare och färre köpare; det kommer att bli köparens marknad. Inom Private Equity kommer det ske en viss förflyttning till mer fokus på operationell optimering inom portföljen samt en ökad kräsenhet för nya investeringar. Bankutlåningen kan komma att bli mer restriktiv jämfört med de senaste åren, säger Staffan Ekström.

Det finns dock ett antal globala risker som investerare bör ta hänsyn till.

– Det finns globala risker, det vill säga handelskrig, högre inflation i USA, stigande räntor, lägre värderingar och efterdyningar av Brexit inom EU.

Källa: Top Nordics 2018 individual financial advisers 

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Ekström, Global and Nordic TMT Corporate Finance Leader EY, 070-3189390, staffan.ekstrom@se.ey.com 
Ulrika Lenhammar, PR-chef för EY i Sverige, 072-3864087, ulrika.lenhammar@se.ey.com 

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera

Media

Media