Global minskning av IPO-aktivitet under årets tredje kvartal

Report this content

Geopolitiska handelsfrågor fortsätter att påverka noteringsklimatet globalt. Enligt EY:s senaste analys genomfördes 256 börsnoteringar (IPOs) under det tredje kvartalet 2019, med transaktionsintäkter på 40,2 miljarder USD, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period förra året. Teknik-, industri- samt hälsa- och sjukvårdssektorerna har varit mest aktiva hittills i år. Under 2020 spås marknadsförhållandena bli bättre och IPO-aktiviteten förväntas återgå till tidigare höga nivåer.

Varje kvartal kartlägger revisions- och rådgivningsföretaget EY genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt Global IPO Trends: Q3 2019 är det fortfarande en eftersläpning för högkvalitativa IPOs och kön fortsätter att växa eftersom företagen väntar på mer gynnsamma marknadsförhållanden. IPO-aktiviteten minskar därför på många marknader under tredje kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2018.

Totalt genomfördes 256 IPOs under Q3 2019 med en total transaktionsintäkt på 40,2 miljarder USD, en minskning med 24 volymprocent och 22 procent av intäkterna jämfört med tredje kvartalet 2018. De första nio månaderna av 2019 (YTD 2019) innebar en minskning med 26 procent av transaktionsvolymen (768 IPOs) och en minskning med 25 procent av marknadsintäkterna (114,1 miljarder USD) jämfört med YTD 2018. Medan antalet noteringar minskade, var den genomsnittliga kursuppgången på första dagen på de viktigaste marknaderna 27 procent och den genomsnittliga hittillsvarande utvecklingen efter börsintroduktionen hela 32 procent.

– Vi har haft ett lugnt tredje kvartal på de globala IPO-marknaderna, vilket beror på den långvariga geopolitiska turbulensen. Nu går vi in i en IPO-säsong som globalt sett brukar vara intensiv och förväntar oss att den globala IPO-aktiviteten kommer att öka under det sista kvartalet. Under 2020 tror vi på stabilisering av handelsspänningar mellan USA och Kina inför det amerikanska valet, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

Teknik-, industri- samt hälsa- och sjukvårdssektorerna hade den största andelen IPOs under YTD 2019, tillsammans stod de för 407 börsnoteringar (53% av globala IPOs per volym) och totala intäkter på 69,4 miljarder USD (61% av den globala intäkterna). Tekniksektorn fortsatte att vara den starkaste sektorn i antal och intäkter under YTD 2019, vilket motsvarade 23 procent av den globala volymen (179 IPOs) och 36 procent av intäkterna (41,5 miljarder USD). Under tredje kvartalet 2019 var tekniksektorn också den starkaste sektorn i antal och intäkter.

Noteringsklimatet i Norden är fortsatt starkt
– Vår analys är att det tredje kvartalet i Norden är som förväntat den period på årets med lägst IPO-aktivitet, vilket till stor del beror på sommaruppehållet hos investerare i Norden och norra Europa. Vi räknar med ett starkt fjärde kvartal och minst 12 månader av fortsatt stark aktivitet, bland annat beroende på de låga räntorna. Vi har flera pågående dialoger med svenska och utländska bolag som söker sig mot Nasdaq Stockholm under 2020 och 2021, säger Andreas Dalhäll.

Mer information: globalt pressmeddelande

Om EY Global IPO Trends
Informationen som presenteras i den globala IPO Trends: rapport och pressmeddelande för Q3 2019 är från Dealogic- och EY-teams. Q3 2019 (dvs juli-september) och YTD 2019 (januari-september) är baserade på IPO:er till och med den 18 september 2019, sedan är det förväntade noteringar som bedöms stänga under resten av september. All information som finns i detta dokument kommer från Dealogic, CB Insights, Crunchbase och EY om inte annat anges. Läs mer EY:s IPO-tjänster på www.ey.com/ipo

För ytterligare information kontakta
Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige, andreas.dalhall@se.ey.com, 076-1264879
Stina Gustafsson, PR-chef för EY i Sverige, stina.gustafsson@se.ey.com,
073-3550631

 

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.com/se

Prenumerera

Media

Media