Ingen hejd på antalet IPO:s – Norden glödhett

Report this content

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda börsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt rapporten Global IPO Trends var det tredje kvartalet 2021 det mest aktiva på över 20 år. Norden är fortsatt i framkant när det gäller antalet transaktioner. 

Den starka trenden från Q2 höll i sig även under Q3, och antalet börsintroduktioner skrevs till 547, med transaktionsintäkter på strax över 106 miljarder USD. Därmed var Q3 2021 det mest aktiva tredje kvartalet på 20 år. Hittills i år har det genomförts 1 635 IPO:s världen över, varav 161 i Norden, och EY:s IPO-expert Andreas Dalhäll ser ingen ändring i trenden under fjärde kvartalet.

Precis som vi förutspådde vid årsskiftet har det varit en riktigt stark period under de senaste kvartalen, och antalet pågående transaktioner indikerar ett fortsatt starkt tryck till marknaden. Starka börser i Norden trots viss inflationsoro samt brist på placeringsalternativ driver en stark aptit säger Andreas Dalhäll, partner och EY IPO Leader i Norden och Sverige.

Liksom i övriga världen var transaktionstakten hög även i Norden. Sett till 2021 har hälften av IPO:s i Europa skett i de nordiska länderna, även om transaktionsvolymerna typiskt sett är mindre i regionen än i övriga länder. Under Q3 2021 landade antalet börsintroduktioner i Norden på över 30 stycken, till ett transaktionsvärde om mer än 3 miljarder USD. Sverige, Norge och Finland ser en hög noteringsaktivitet, medan Danmark är mer avvaktande.

–Givet att inte inflationsoron tar över och sätter press på börserna, ser vi en lovande transaktionsmarknad i Sverige under de kommande sex månaderna. De stigande trenderna kring nyintroduktioner och företagsöverlåtelser har satt stor press på tillgången till kvalificerade rådgivare, och det blir än viktigare för bolag på väg till marknaden att vara ute i god tid, för att kunna nå förväntade tidsplaner. Både SPAC-transaktionerna och noteringen av nya SPAC:ar har lyst med sin frånvaro under kvartalet. Endast ett av de nordiska marknadernas SPAC-bolag har hittills lyckats genomföra förvärv. Troligtvis behöver ett par framgångsrika transaktioner på den sidan av marknaden materialiseras innan vi får se fler SPAC-bolag nyintroduceras, avslutar Dalhäll.

Likt tidigare kvartal var det teknikindustrin som stod för flest introduktioner, räknat i såväl antal som volym. Därefter följde hälso- och sjukvårdssektorn samt den traditionella industrin. Under Q3 stod teknikindustrin för sammanlagt 419 börsintroduktioner globalt med intäkter på 116, 4 miljarder USD, att jämföra hälso- och sjukvårdssektorn som nådde 287 börsintroduktioner och 49,2 miljarder USD. För den traditionella industrin skrevs det totala antalet börsintroduktioner till 204, vilket gav en transaktionsvolym om 35,3 miljarder USD.

Om EY Global IPO Trends
Informationen som presenteras i rapporten Global IPO Trends Q3 2021 är baserade på IPOs till och med den 30 september 2021. All information i rapporten kommer från Dealogic, CB Insights, Crunchbase och EY om inte annat anges. Läs mer om IPOs: www.ey.com/ipo

För mer information, kontakta:
Oscar Forsman, PR-chef, EY i Sverige, 076-6332695, oscar.forsman@se.ey.com 

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se

Prenumerera