Nordisk Life Sciences måste rusta för framtiden

EY (tidigare Ernst & Young) presenterar nu en ny omfattande studie av Life Sciences i Norden. Studien visar att branschsektorn är stark, vital och arbetar med mycket innovativa och lovande projekt. Samtidigt står branschen inför stora utmaningar framöver i en global och konkurrensutsatt miljö.

Trots en relativt liten samlad befolkning på ca 25 miljoner invånare, står den nordiska Life Sciences sektorn för en betydande omsättning under 2013, totalt 11,3 miljarder Euro. Läkemedelsprodukter stod för 7,3 miljarder och biotechprodukter för 3,98 miljarder av omsättningen. Majoriteten av nyutvecklade läkemedelskandidater inom biotech i Norden, nära 80 procent, tas fram i Sverige och Danmark. Även sett till antalet påbörjade läkemedelsprojekt, 450 stycken, placerar sig Norden väl i förhållande till övriga länder i Europa. Sverige intar en sjätteplats, Danmark en sjundeplats och Norge och Finland en trettonde respektive en femtonde plats i en europeisk rangordning.

Studien visar att framgångarna för den nordiska Life Sciences sektorn kan förklaras med den höga utbildningsnivån i våra länder, en väl utvecklad infrastruktur, fokus på innovation och goda förutsättningar för forskning. En potentiell framgångsfaktor framöver är nordiska forskningskluster.

- Vi tror att sektorn i Norden kan gynnas av forskningskluster för fortsatt tillväxt. En utmaning är dock att Norden idag har väldigt många kluster med olika inriktning och vi tror att det kan behövas ett samordnat fokus, men framförallt ett större samarbete kluster, institutioner, stat, kommuner, landsting och näringsliv emellan, säger Staffan Folin, partner och nordisk chef för Life Sciences, EY.

Den globala och nordiska Life Sciences sektorn står inför fler utmaningar. Det ökade trycket på hälsovårdssystemen och den snabba teknikutvecklingen innebär att sektorn blir allt mer beroende av innovativa affärsmodeller för att effektivisera verksamheten och fortare kommersialisera forskningsprojekten. Det finns även ett behov av att gemensamt visa på framgångarna för nordisk Life Sciences och därmed öka investeringsviljan i Norden.

- Det senaste årets framgångsexempel i Norden kan bidra till ett ökat intresse för utländskt kapital och partnerskap med nordiska bolag framöver och tittar vi på kompetensen på forskningsnivå anser inte vi att det är ett problem. Men i den globala stenhårda konkurrensen satsar många andra länder också avsevärda resurser på Life Sciences för att stärka attraktiviteten och investeringsviljan i sina länder. Det innebär att hela det nordiska ecosystemet måste stärkas, i kombination med att bolagen i sektorn ytterligare förbättrar sin förmåga att driva bolagen framåt kommersiellt, säger Staffan Folin.

EY:s ”Nordic Life Sciences Sector Study 2014” har genomförts under juni, juli och augusti i år och baseras på en analys av marknadsdata samt intervjuer med beslutsfattare inom branschsektorn i de nordiska länderna. Studien kartlägger branschens möjligheter och utmaningar i relation till övergripande samhällstrender, produktutveckling samt finansiering. Studien presenterades under Nordic Life Science Days 2014 i samarbete med SwedenBIO.

För ytterligare information kontakta

Staffan Folin, partner och nordisk chef Life Sciences EY, staffan.folin@se.ey.com, tfn 070 -318 93 59

Katarina Roslund, Nordisk PR-chef EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 02 78

Om EY

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se