Ny strategi ska göra EY koldioxidnegativa under 2021

Report this content

Nu tar rådgivnings- och revisionsföretaget EY nästa steg mot en framtida, mer hållbar värld. Med hjälp av en ny strategi, innehållande sju nyckelfaktorer, ska EY bli koldioxidnegativa under 2021.

I oktober 2019 lanserade EY en global strategi som syftar till att skapa långsiktigt värde för medarbetare, kunder och de samhällen företaget verkar i. Som ett led i den nya strategin gick EY i början av 2020 ut med målsättningen att innan årsskiftet nå klimatneutralitet för hela organisationen med 300 000 medarbetare. Målet uppfylldes och nu fortsätter företaget den ambitiösa satsningen för att bygga en bättre och mer hållbar framtid. EY:s globala målsättning är att vara koldioxidnegativa 2021 samt minska de totala utsläppen med 40 procent, och bli ”net zero” under 2025.

För att skapa en positiv påverkan på såväl samhälle som planet tror vi på EY att det är viktigt att ha en tydlig målsättning och att vara med och leda klimatarbetet. Vi är förstås glada över att vi blev klimatneutrala under 2020, men det räcker inte. Det handlar om att skapa en hållbar framtid, och då har alla och envar ett ansvar att tänka två, tre steg framåt, säger Magnus Kuchler, Sverigechef på EY.

För att nå klimatnegativitet under 2021, och ”net zero” under 2025, har EY identifierat sju nyckelfaktorer:

  • Minska utsläppen från affärsresor med 35%.

  • Minska den totala användningen av el på kontoren, och använda 100% förnybar energi för återstående behov.
  • Strukturera kontrakten för elförsörjning genom virtuella inköpsavtal (PPA). Målet är att införa mer el än man förbrukar i nationella nät.
  • Förse team internt med verktyg som gör det möjligt för dem att beräkna, och sedan arbeta för att minska mängden kol som släpps ut när de arbetar mot kund.
  • Använda naturbaserade lösningar och koldioxidreducerande teknik för att avlägsna avtryck i atmosfären samt kompensera för mer kol än EY släpper ut varje år.
  • Investera i tjänster och lösningar som hjälper kunder att lönsamt klimatkompensera sina företag, och tillhandahålla lösningar på andra hållbarhetsutmaningar och -möjligheter.
  • Kräva att 75% av leverantörerna ska sätta vetenskapliga mål (SBT) senast 2025.

”Hållbarhetssatsning lokalt”

I slutet av mars byter EY Sverige huvudkontor, från Jakobsbergsgatan till helt nya lokaler på Hamngatan. De nya lokalerna kommer möta de krav som EY ställer på framtidens arbetsplats, vilket innebär en rejäl minskning av den dagliga energiförbrukningen. Just hållbarhetsaspekten, och de lösningar som digitaliseringen medför, har föranlett kontorsflytten.

– Vi är ett ledande kunskapsföretag som är med och driver utvecklingen för framtidens arbete och framtidens arbetsplatser genom att nyttja ny teknologi, arbeta med partnerskap och fokusera på miljöaspekten. Vårt nya kontor i Sergelhuset, som har den högsta miljöstandarden, LEED Platinum,och som även möjliggör en förbättrad yteffektivitet, ger ett minskat koldioxidutsläpp på hela 70% för våra 1 550 medarbetare i Stockholm, säger Magnus Kuchler, Sverigechef på EY.

Vid sidan av arbetet med att bli mer hållbara utvecklar EY en ny uppsättning globala lösningar som syftar till att hjälpa kunder på sina egna hållbarhetsresor. Lösningarna kommer att fokuseras kring lönsam hållbarhet, vilket ska hjälpa kunderna att se de affärsmöjligheter som hållbara initiativ genererar, samtidigt som de bidrar till att skapa en bättre framtid.  

Läs mer om EY:s nya hållbarhetssatsning: Koldioxidnegativa 2021
Ta del av EY Sveriges hållbarhetsrapport: Hållbarhetsrapport 2020

För mer information, kontakta:
Magnus Kuchler, Sverigechef, EY Sverige, 070-3189094, magnus.kuchler@se.ey.com  
Oscar Forsman, PR-chef, EY i Sverige, 076-6332695, oscar.forsman@se.ey.com  

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se

Prenumerera