• news.cision.com/
  • EY/
  • Nya partnerskap – en förutsättning för hållbarhet och elektrifiering

Nya partnerskap – en förutsättning för hållbarhet och elektrifiering

Report this content

Myndigheter och företag måste samarbeta i nya dimensioner för att möta klimatmålen på ett hållbart och ekonomiskt försvarbart sätt. Partnerskap i obeprövade konstellationer tillkännages numera löpande, men vad krävs egentligen för att lyckas?

Välkommen till EY:s seminarium den 4 juli kl. 14:30 i Kopparsalen på Clarion Hotel Wisby eller hör av dig om du vill ha mer information om ämnet eller intervjua våra experter.

Seminariet Nya partnerskap – en förutsättning för hållbarhet och elektrifiering handlar om att energiomställningen spelar en central roll för att lösa klimatutmaningen och uppnå de energi- och klimatpolitiska målen. Omställningen påverkar alla energirelaterade branscher och företag som vill skapa innovativa och hållbara affärsmodeller.

Hållbarhet och elektrifiering har tagit sig högt upp på företagens agenda, men få lösningar genomförs på egen hand. Nya och etablerade aktörer samverkar över branschgränser och frågetecknen kring dessa, ofta icke-traditionella partnerskap, är många. Vilka nya krav ställer energiomställningen som gör att företag och myndigheter måste samarbeta med andra aktörer? Vad utmärker en framgångsrik partnerskapsmodell inom energisektorn? Hur kan partnerskap finansieras på bästa sätt och hur kan aktörerna dela på riskerna? Tillsammans med representanter från olika företag och organisationer ska vi lyfta goda exempel på partnerskap. Vi ska också försöka kartlägga konkreta framgångsfaktorer för arbetet med att driva partnerskap framöver.

EY i Almedalen
Under Almedalsveckan vill EY diskutera och få svar på viktiga samhällsfrågor. EY:s experter bjuder på insikter och kan svara på frågor kopplat till sitt expertområde.
EY:s program och talespersoner under Almedalsveckan:

www.ey.com/se/almedalen


För mer information eller kontakt med EY:s experter i Almedalen:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte "Building a better working world" och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media