Ojämlik cancervård kostar 2900 liv i Sverige – varje år

Report this content

Patienter med låg utbildning dör av cancer i betydligt högre grad än patienter med högre utbildning. Ojämlikheten motsvarar 2900 liv om året. Det framgår av en stor studie av socioekonomiska skillnader i cancervården som Cancerfonden låtit genomföra, och som presenteras i årets Cancerfondsrapport.

Sett till all cancer sammantaget är det ungefär lika stor risk att få cancer, oavsett socioekonomisk status. Men en ny granskning från revisions- och rådgivningsföretaget EY, gjord på uppdrag från Cancerfonden, visar att cancerpatienter med låg utbildning har 35–40 procent högre dödlighet än högutbildade patienter.

– Om överlevnaden för cancerpatienter med låg utbildning var lika stor som bland högutbildade skulle 2900 liv räddas per år. Det motsvarar åtta liv varje dag. Att hälsoklyftorna är så stora i Sverige är oacceptabelt, säger Jan Zedenius, överläkare och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden.

En förklaring till skillnaden i dödlighet är att benägenheten att söka vård i tid och delta i screeningprogram skiljer sig åt mellan olika grupper. Men individuella förutsättningar räcker inte för att förklara de stora skillnaderna. Ojämlikheten beror också på att cancerpatienter bemöts olika i cancervården, och att alla inte får tillgång till den bästa behandlingen.

Tidigare studier, bland annat från Socialstyrelsen, har exempelvis visat att patienter med lägre utbildning generellt får mindre tid för frågor och önskemål i mötet med vården, har sämre tillgång till de bästa diagnostiska metoderna, får vänta längre från remiss till diagnos och i lägre grad får den behandling som rekommenderas i de så kallade nationella vårdprogrammen.

­– Snart har det gått ett decennium sedan Socialstyrelsen uppmärksammade cancerrelaterade ojämlikheter mellan olika grupper, men vår rapport visar att skillnaderna fortfarande finns kvar och det saknas initiativ för att lösa problemet. Ojämlikheterna aktualiserar frågor om människors lika värde och det övergripande folkhälsomålet, säger Daniel Brämhagen, ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn på EY i Sverige.

I rapporten framkommer att ojämlikheter i cancer orsakas av ett samspel mellan faktorer på tre nivåer: individen, vårdgivarens agerande och styrning av vård och samhälle. Åtgärder bör riktas brett och inte enbart mot specifika riskgrupper. Insatserna behöver vara långsiktiga och införas på olika nivåer, från individ till vårdgivare och samhälle.

– Det här är ett bra exempel på hur vi på EY tillsammans med kunder kan och vill vara med och utveckla vårt samhälle, i det här fallet hoppas vi att rapporten kan bidra till en ökad diskussion om ojämlikheter inom cancerområdet och därmed skapa större utrymme för möjliga åtgärder, säger Linda Andersson, partner och ansvarig för offentlig sektor på EY i Norden.

Om rapporten ”Cancer och ojämlikhet”:
EY har på uppdrag av Cancerfonden kartlagt hur en persons demografiska och socioekonomiska bakgrund påverkar risken att drabbas och avlida av cancer i Sverige. Studien omfattar den del av den svenska populationen som insjuknade samt avled i cancer under åren 1998–2015 och inkluderar totalt 973 352 fall av insjuknande samt 407 428 dödsfall. Kartläggningen innefattar alla maligna tumörer sammanlagt och tio specifika cancersjukdomar. Analysen baserar på data från det nationella cancerregistret och dödsorsaksregistret.

Läs mer www.ey.com/se/sv/industries/government---public-sector

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Brämhagen, ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn på EY i Sverige, 08-520 596 06, daniel.bramhagen@se.ey.com
Linda Andersson, partner och ansvarig för offentlig sektor på EY i Norden, 070-318 93 20, linda.m.andersson@se.ey.com
Cecilia Boij, pressekreterare Cancerfonden, Telefon: 08–677 10 43/076-814 74 40, E-post: cecilia.boij@cancerfonden.se

 

Om Cancerfonden
Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.com/se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar