Så hanterade de svenska familjeföretagen pandemin

Report this content

De stora svenska familjeföretagen visade styrka under pandemin och kan nu blicka framåt med tillförsikt. Det visar en ny rapport från EY.

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY tar årligen fram en global rapport kring familjeföretagande. Precis som tidigare utgår årets rapport, 2021 EY and University of St. Gallen Family Business Index, utifrån de 500 största familjeägda företagen i världen. Totalt sett landade familjeföretagens intäkter globalt på US$7.28t, och strax över 24 miljoner människor är anställda i bolagen. 

I Norden stod familjeföretagen för en gemensam intäkt på $179bn, vilket är en ökning med $50bn från 2019. Sett till genomsnittet minskade intäkterna dock med 10 procent, från $9.90bn 2019 till $8.95bn under 2021. Ett flertal svenska bolag är med på EY Family Business Index och enligt Helena Robertsson, partner och ansvarig för EY Global Family Enterprise, har de visat på en otrolig motståndskraft genom hela pandemin.

Det är väldigt imponerande, och de minskade intäkterna går ju ganska enkelt att härleda. Kloka prioriteringar kring arbetskraft parallellt med en snabbfotad anpassning har inte bara mildrat negativ påverkan, det har därtill gett en stabil grund inför fortsatta digitala och hållbara landvinningar. Alltså, när samhället fortsätter att utvecklas i rask takt har de svenska företagen goda förutsättningar att fortsätta på inslagen väg, ytterligare diversifiera sina styrelser, ta nästa generation i ledarroller och sätta nya standarder när det gäller att engagera sig i ESG-frågor, säger Helena Robertsson.

Bland de nordiska länderna är det Danmark som har flest företag med på listan, 7 stycken, tätt följt av Sverige. De svenska företag som är med i indexet är H&M, plats 73, Axel Johnson AB , plats 157, Investor AB, plats 345, Ratos AB, plats 391, Stena AB, plats 422 samt Bonnier AB på 479:e plats. Högst rankade nordiska bolag är AP Moeller/Maersk Group med en 31:a placering.

”En bit kvar”

Enligt studien har andelen företag med kvinnliga styrelsemedlemmar ökat, under 2021 ligger siffran  globalt på 31 procent. Samtidigt är det bara 5 procent av företagen som har en kvinnlig VD, att jämföra med Fortune Global 500 companies där siffran är 8 procent. Sverige är den nordiska marknad där det är störst sannolikhet att VD:n är kvinna.

Många företag står inför stora utmaningar, och mångfald och jämställdhet har länge varit ett område där många önskat se tydligare framgång och utveckling. Det finns en möjlighet i att fundera på hur man post pandemin kan möjliggöra en ännu snabbare omställning. Många har en bit kvar, säger Helena Robertsson.

För mer information, kontakta:
Oscar Forsman, PR-chef, EY i Sverige, 076-6332695, oscar.forsman@se.ey.com 

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se

Prenumerera