Stor ökning av antalet IPOs i år

Årets noteringar i Norden är nu kartlagda. Revisions- och rådgivningsföretaget EY:s analys visar att årets tre första kvartal hade 52 procent fler noteringar jämfört med samma period ifjol. Till och med tredje kvartalet hade Sverige 50 noteringar, vilket återigen är klart flest noteringar bland de nordiska länderna.

EY Nordic Capital Markets Insights kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på såväl reglerade marknader som handelsplattformar. EY:s analys visar en stark tillväxt under 2017 av antalet noteringar i Norden. Totalt genomfördes 64 IPOs under årets tre första kvartal, jämfört med 42 noteringar under samma period förra året. Det totala värdet för årets noteringar är dock över 50 procent lägre än fjolårets tre första kvartal. Det beror till stor del på att jämförelseperioden innehöll de danska noteringarna av Dong Energy och Nets, vilka hade ett sammanlagt börsvärde vid introduktionerna om ca 5.4 miljarder USD.

Intresset för noteringar i Sverige är fortsatt mycket stark
Stockholm har 50 IPOs hittills i år och är fortsatt ledande i Norden både i antal noteringar och transaktionsvolym. Oslo hade sju IPOs, Helsingfors fem och Köpenhamn två. De tre största notningarna under tredje kvartalet var alla i Stockholm; Aspire Global plc AB (USD 38,8 miljoner), Seamless Distribution Systems AB (förväntat USD 25,6 miljoner) och Xspray Pharma AB (USD 16,4 miljoner).

– Vi ser att intresset för noteringar är mycket starkt och det är ett positivt börsklimat även under 2017. Noteringsåret var något trögstartat, men sedan har det varit hög aktivitet och vi ser en fortsatt positiv trend i Norden. Sverige fortsätter som väntat att vara dominerande när det gäller antalet noteringar, men även beträffande transaktionsvolym. Vidare ser vi fortsatt aktivitet på gränsöverskridande transaktioner in i Sverige. De nordiska IPO-aktiviteterna i år har ett transaktionsvärde på 3,7 miljarder USD och ungefär 61 procent av kapitalet gäller Sverige, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige.

Globalt steg antalet börsintroduktioner under årets tredje kvartal med 59 procent och 55 procent i transaktionsvärde jämfört med det tredje kvartalet ifjol. Prognosen visar att 2017 kan bli det bästa året för börsnoteringar sedan 2007. De tre första kvartalen har globalt haft fler noteringar än totalt under 2016. Hittills har det globalt varit 1 156 börsnoteringar till ett sammanlagt transaktionsvärde om 126,9 miljarder USD. Ett starkt första halvår följdes av ett aktivt tredje kvartal i såväl Asien, inklusive Kina, Singapore och Japan, som USA och Europa.

Bifogat finns rapporten Nordic Capital Markets Insights och EY Global IPO Trends: Q3 2017
 

Om EY Nordic Capital Markets Insights
Analysen baseras data från Dealogic kring alla noteringar som anges fram till den 15 september 2017, samt EY:s förväntningar avseende noteringar som bedöms stänga under resten av månaden. Noteringar som genomförts efter den 15 september kommer att presenteras i nästa rapport för kvartalet som avslutas den 31 december 2017.

För ytterligare information kontakta
Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige, andreas.dalhall@se.ey.com, 076-1264879
Stina Gustafsson, PR-chef för EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

 

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se