Stora skillnader i kommunernas hantering av covid-19

Report this content

En ny kartläggning visar att Sveriges kommuner har hanterat coronapandemin på olika sätt och att det finns möjlighet till förbättringar. Äldreomsorgen har drabbats hårt av covid-19, vilket påverkat såväl äldre, anhöriga som anställda. Enligt kartläggning införde 40 procent av kommunerna besöksförbud inom äldreomsorgen innan det nationella beslutet. Kartläggningen visar att flera kommuner bryter mot lagen genom att neka hemtjänst till personer som tillfälligt vistas i kommunen och inte tillhandahålla förskola för barn med hemmavarande vårdnadshavare.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har kartlagt och jämfört 61 kommuners åtgärder och arbete inom äldreomsorg, skola, individ- och familjeomsorg, näringsliv, föreningsliv, krisberedskap, kommunikation och samverkan. Kartläggning visar att det finns både likheter och skillnader i hur kommunerna hanterar den nuvarande pandemin, exempelvis hur beslut har fattats, hur verksamheten organiserats och kommunikationen med såväl invånare som medarbetare. Några beslut och utföranden bör granskas som strider mot gällande lagstiftning.

- Vår analys visar att flera kommuner har fattat omfattande beslut som direkt berör både kommuninvånare och anställda. Några kommuner har också tagit beslut som påverkar den politiska styrningen vilket i förlängningen kan påverka demokrati och ansvarsutkrävande. Men vi ser även att kommuner under pandemin har förenklat hanteringen av flera frågor och inrättat nya samarbeten som sannolikt tagit verksamheten flera steg framåt, säger Maria Carlsrud Felander, seniorkonsult och verksamhetsrevisor på EY för offentlig sektor.

Kartläggning visar också på en lång rad olika goda exempel där kommuner i egen regi och i samarbete med andra aktörer har arbetat hårt för att upprätthålla en god verksamhet under rådande pandemi. Genom en förenklad hantering av frågor, genom nya samarbeten och samverkan har kommunerna sannolikt tagit flera steg framåt i hur verksamheten ska bedrivas.

Åtgärderna inom äldreomsorgen har påverkat många

Äldreomsorgen har varit hårt drabbad av pandemin och det har påverkat de äldre, anhöriga och anställda. EY:s kartläggning visar att inom vissa kommuner har det inflyttningsstopp på särskilda boenden. Kartläggningen visar också att flera kommuner bryter mot socialtjänstlagen (SoL) och nekar hemtjänst för personer som tillfälligt vistas i kommunen.

- Kartläggningen visar att det i ett antal kommuner har fattats beslut av mer omfattande karaktär, som att inte erbjuda hemtjänst för personer som tillfälligt vistas i en kommun. Här finns anledning att fortsatt granska såväl beslut som utförande då det strider mot gällande lagstiftning, säger Sofia Holmberg, verksamhetsrevisor på EY och konsult för offentlig sektor.

Skolverksamheten har mött stora utmaningar under pandemin och frågan om frånvaro samt distansundervisning har varit i fokus. Kommuner har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning och förbereda för distansundervisning. 40 procent har förberett för distansundervisning inom grundskolan. Enstaka skolor har stängts. Många kommuner har nyttjat undantag för distansundervisning inom gymnasieskolan.

- Flera kommuner har begränsat möjligheten för rätt till allmän förskola. Enligt Skollagen ska kommunen erbjuda förskola minst 15 timmar per vecka till barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, säger Sara Shamekhi, verksamhetsrevisor på EY och konsult för offentlig sektor

Om kartläggningen av kommunernas agerande under covid-19:
Kartläggningen har genomförts genom att i realtid följa 61 kommuners hantering och krisberedskap av covid-19 inom ett antal områden. Kartläggningen har gjorts på ett systematiskt sätt i syfte att kunna jämföra kommunernas hantering. Kartläggningen har skett genom att inhämta offentlig information från kommunerna.

Kommuners hantering av covid19

För mer information, kontakta:
Maria Carlsrud Felander, seniorkonsult och verksamhetsrevisor på EY för offentlig sektor, 0725-53 77 89, maria.carlsrudfelander@se.ey.com
Sofia Holmberg, verksamhetsrevisor på EY och konsult för offentlig sektor, 0738-50 77 37, sofia.holmberg@se.ey.com
Sara Shamekhi, verksamhetsrevisor på EY och konsult för offentlig sektor, 0730-91 49 22, sara.shamekhi@se.ey.com

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media