Svenska storföretag i köpartagen

EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends sammanställer de svenska storföretagens försäljningar och förvärv under andra kvartalet i år. Rapporten visar på en fortsatt mycket hög transaktionsaktivitet och antalet förvärv ökade med 17 procent jämfört med årets första kvartal.

Under det andra kvartalet 2014 slutförde Sveriges största företag totalt 41 affärer, varav 35 stycken var förvärv och sex stycken avyttringar. Antalet transaktioner ökade därmed med åtta procent jämfört med ett relativt starkt första kvartal och med fem procent jämfört med samma kvartal året innan. Den allt intensivare transaktionsaktiviteten är främst ett resultat av ett stort antal förvärv under kvartalet, den högsta noteringen sedan tredje kvartalet 2011. Antalet avyttringar minskade däremot med 25 procent jämfört med föregående kvartal, vilket är den lägsta noteringen sedan andra kvartalet 2012.

-       När vi nu summerar det första halvåret, ser vi att de 79 transaktioner som genomförts hittills i år ligger i linje med vår optimistiska prognos för helåret. Trots politisk oro och instabilitet på världsmarknaderna tror vi att den starka utvecklingen av transaktionsaktivitet kommer att fortsätta. Vi bedömer i dagsläget att antalet transaktioner för året som helhet kommer att nå eller överträffa de 155 transaktioner som genomfördes 2011, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services för EY i Europa.

Kvartalets största förvärv sett till Enterprise Value var Alfa Lavals köp av Frank Mohn, medan Nordea stod för kvartalets största avyttring genom försäljningen av sin polska verksamhet. Bygg- och tillverkningssektorn var återigen den mest aktiva sektorn och stod för 39 procent av transaktionerna. Den nordiska marknaden stod för mer än 50 procent av kvartalets transaktioner, vilket är den högsta noteringen sedan tredje kvartalet 2010. Andelen transaktioner på den amerikanska marknaden minskade till 15 procent jämfört med 21 procent under det första kvartalet 2014.

Största företagförvärven (Enterprise value) Q2 2014

Köpare Target
Alfa Laval Frank Mohn
Sandvik Varel International
Swedbank Sparbanken Öresund

För ytterligare information kontakta

Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services,
EY, par-ola.hansson@se.ey.com, tfn 08-520 596 77, 070-318 96 77

Katarina Roslund, Nordisk PR-chef EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 02 78

Om EY

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera