• news.cision.com/
  • EY/
  • Teknikskeptiker, outsider eller teknikfrämling – vilka behöver myndigheterna nå ut till?

Teknikskeptiker, outsider eller teknikfrämling – vilka behöver myndigheterna nå ut till?

Report this content

Under pandemin har den digitala utvecklingen tagit stora språng. Många myndigheter brottas just nu med problemet att deras digitala tjänster inte alltid når ut till medborgarna på önskat sätt. Hur kan myndigheter utforma tjänster som fungerar, utan att behöva göra kostsamma anpassningar i efterhand?

Välkommen till EY:s seminarium den 6 juli kl. 13:00 i Kopparsalen på Clarion Hotel Wisby eller hör av dig om du vill ha mer information om ämnet eller intervjua våra experter.

Seminariet Teknikskeptiker, outsider eller familjeförsörjare – vem behöver din myndighet nå ut till? handlar om att våra myndigheter har i uppdrag att nå ut till alla medborgare. Stora summor läggs på att utveckla digitala tjänster, men digitaliseringen av samhällets service har visat sig vara en utmaning. I värsta fall kan digitaliseringen leda till att medborgarnas förtroende minskar eller att myndigheterna misslyckas med sitt uppdrag. Att förstå hur medborgare förhåller sig till teknik är en förutsättning för att kunna bygga digitala tjänster som når fram.

I en stor internationell studie har EY granskat hur människor använder digitala tjänster och även tittat specifikt på svenska förhållanden. Hur ser medborgarna på digitala tjänster efter två år av pandemi där de tvingats använda digitala verktyg – vare sig de vill eller inte? Kan användningen av sju olika persona, till exempel teknikskeptiker, outsider och teknikfrämling, hjälpa myndigheter att nå ut till olika grupper av medborgare på ett mer effektivt sätt? Vilka grupper av medborgare behöver din organisation nå fram till?

EY i Almedalen
Under Almedalsveckan vill EY diskutera och få svar på viktiga samhällsfrågor. EY:s experter bjuder på insikter och kan svara på frågor kopplat till sitt expertområde.
EY:s program och talespersoner under Almedalsveckan:

www.ey.com/se/almedalen


För mer information eller kontakt med EY:s experter i Almedalen:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte "Building a better working world" och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media