EYEONID GROUP AB (publ) stärker sin kommersiella förmåga och ledningsteam genom flera nya rekryteringar

Report this content

Eyeonid Group AB (publ) har under sommaren rekryterat och anställt ytterligare tre nya medarbetare. Rollerna stärker EyeOnid’s förmåga inom utveckling och förvaltning av bolagets kommersiella erbjudanden samt att vi formar ett nytt ledningsteam.  Rekryteringarna omfattar rollerna Offering and Revenue Manager (ORM), Content manager (CM) samt Cheif Technical Officer (CTO).

Bakgrund

Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”EyeOnID”) driver ett transformationsarbete som innebär en förflyttning från teknik- och produktfokusering till kund- och affärsfokusering. En viktig del av detta arbete är att stärka upp förmåga och kompetens inom produkt/erbjudande och försäljningsområdet med fokus på kundnytta och kundupplevelse, både för att stödja nyförsäljning och driva konvertering i befintliga affärer. Dessa nyrekryteringar stärker bolagets komersiella förmåga och säkerställer att vi får rätt ledarskap på plats för det nya ledningsteamets uppdrag att driva ett långsiktigt uthålligt bolag.

Rollerna och personerna i korthet

Martin Kjellstrand (MK) till träder rollen som Chief Technical Officer (CTO). Rollen ansvarar för att leda såväl den dagliga driften av teknikteamet som övergripande planering och genomförande av utveckling och produktkatalogen, med tillhörande roadmap. Rollen kommer rapportera direkt till VD och MK blir en del av det nya ledningsteamet för EyeOnID. MK kommer närmast från en konsultroll men har även tidigare arbetat som Head of IT operations på NGM, Nordic Growth Market. Han har en gedigen IT-bakgrund där han både drivit större utvecklings- och förändringsprojekt och lett IT-team.

Paul Hillman (PH) tillträder rollen som Offering and Revenue Manager (ORM). Rollen ansvarar för hela erbjudandeportföljen både gällande våra grundtjänster som ID-monitorering men även tillhörande servicetjänster mot B2B2C kunder och mot företagskunder inom B2B. Ansvaret inkluderar även partnersamarbeten med tredjeparts leverantörer inom tex försäkrings- och betallösningar. PH rapporterar direkt till Head of Digital & Commercial, Joacim Sandström, och kommer vara en central del i bolagets affärs- och erbjudandeutveckling. Närmast kommer PH från låneförmedlaren Advisa där han varit affärs- och utvecklingsansvarig för bolagets tjänster och partnerrelationer i Norden, PH har byggt upp en stor kunskap inom såväl finansiella som försäkringsrelaterade tjänster.

Peter Zeuthen (PZ) till träder rollen som Content Manager (CM). Rollen ansvarar för produktion av innehåll i marknadsmaterial samt löpande kommunikation via olika fysiska och digitala kanaler. Rollen är en central del både i kundkommunikation och hur vi driver varumärket EyeOnID i olika marknader. PZ rapporterar direkt till Head of Digital & Commercial, Joacim Sandström. PZ kommer närmast från Europeiska - ERV där han har varit kommunikatör och framförallt ansvarat för kontentproduktion i bolagets olika kanaler och kundkommunikation. 

”Jag är väldigt glad att vi nu kan stärka upp teamet med tre väldigt kunniga och drivna medarbetare för att operativt stärka affären. Alla tre tillsammans, och med det nya ledningsteam som nu tar form, kommer de starkt bidra till utvecklingen av verksamheten och bygga vidare på den kultur som gör EyeOnID till ett dynamiskt och utvecklande bolag. Tillsammans kommer vi att kunna accelerera bolagets tillväxt och fortsätta att driva marknaden i rollen som market maker för ID-skyddstjänster både i och utanför Norden.” säger Patrik Ugander CEO för Eyeonid Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar