Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

Report this content

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Antalet konvertibler som konverterades den 21 mars 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 120 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 122 887. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 249 500. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 372 387.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Eyeonid Groups hemsida:

https://www.eyeonid.com/investor/documents

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar