Eyeonid Group AB (publ) lanserar EyeOnPass

Eyeonid Groups verksamhet bygger på att genom egenutvecklade tekniska plattformar skapa tjänster för att förhindra samt minska riskerna för olika former av ID-bedrägerier. Tjänsten EyeOnPass är ett verkligt ”First line of defence” för alla företag globalt som använder e-post och lösenord som access till sina tjänster.

Tjänsten EyeOnPass är skapad för Företag som låter sina kunder och användare logga in till Företagets tjänster via e-post och lösenord. Det kan handla om företag inom bank, finans, e-handel, betting, spel till sociala medier, musik- och filmtjänster. Genom en API-slagning mot EyeOnPass databas får Företaget reda på huruvida kundens eller användarens lösenord har varit med i en tidigare ”läcka”, allt krypterat och anonymiserat i alla led. Genom EyeOnPass kan Företag proaktivt förhindra att deras kunder och användare registrerar eller använder tidigare ”läckta” uppgifter, vilket i sin tur kommer reducera bedrägerierna kopplade till sk ”Credential Stuffing”.

Nyligen gick även The National Institute of Standards and Technology (NIST), en agentur för USAs handelsdepartement ut med sina rekommendationer gällande hur företag bör förhålla sig till inloggningshantering. Där går att utläsa att de rekommenderar företag att jämföra inloggningsuppgifter uppgifterna mot:

-    Passwords obtained from previous breach corpuses (EyOnPass tjänst)
-    Dictionary words
-    Repetitive or sequential characters (e.g. ”aaaaaa”, ”1234abcd”)  
För ytterligare information se NIST SP 800-63-3 (sektion 5.1.1.2).

”Vad som är extremt attraherande med EyeOnPass är att tjänsten är applicerbar på alla företag globalt som låter sina användare logga in med hjälp av e-post och lösenord. Att tjänsten dessutom inte kräver långa beslutsprocesser gör den än mer attraktiv”, säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ).

I utvecklandet av tjänsten har stor vikt lagts kring compliance och då främst gällande den kommande GDPR förordningen. Detta har bland annat inneburit att tjänsten, tekniken och infrastrukturen är uppdelad på olika kontinenter i världen, men även att tjänsten ser lite olika ut för t ex Europa jämfört mot USA.

”För att kunna hantera globala potentiella kunder som har användare i hela världen har det varit nödvändigt att ta höjd såväl tekniskt infrastrukturmässigt, som vad gäller olika API:er dessa kunder kan koppla upp sig mot beroende på var i världen kundens användare hör hemma”, fortsätter Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ).

Läs mer om tjänsten på https://www.eyeonpass.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Om oss

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar