Eyeonid Group AB (publ) och mySafety Group AB utökar befintligt avtal till att inkludera Eyeonids tjänster även för den norska marknaden

Eyeonid och mySafety har idag tecknat ett avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna. Avtalet innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den norska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.

Tidigare denna vecka lanserades Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänst av mySafety för den finska konsumentmarknaden och parterna har nu enats om att utöka avtalet till den norska marknaden. Eyeonids tjänst kommer precis som för den svenska och finska marknaden att integreras in i mySafetys befintliga erbjudande för den norska marknaden.   

Avtalet innefattar precis som för den svenska och finska marknaden såväl konsument- som företagsmarknaden.  

Parterna har som målsättning att kunna lansera Eyeonids tjänst för den norska marknaden under slutet av fjärde kvartalet 2017, senast första kvartalet 2018.

”Det är glädjande att vi har fortsatt förtroende i vårt samarbete med mySafety som nu tar oss till ytterligare ett land, Norge. Även om den norska marknaden är betydligt mindre än den svenska och finska marknaden har den stor potential och det ska bli spännande att se utvecklingen efter integreringen av våra tjänster.” säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar