Eyeonid Group AB (publ) och Willis Towers Watson har tecknat ett Letter of Intent (LOI)

Eyeonid Group (Eyeonid) och försäkringsförmedlaren Willis AB, dotterbolag till Willis Tower Watson PLC, (Willis Towers Watson) har tecknat ett LOI gällande ID-skyddsrelaterade tjänster.

Som nyligen kommunicerades i Eyeonid Groups senaste rapport arbetar affärsområdet EyeOnID med att ta fram ett helhetserbjudande till sina blivande kunder. EyeOnIDs erbjudande kommer vara moduluppbyggt och täcka spannet från proaktiva moduler, såsom ID-monitorering och riskklassifiering, till reaktiva moduler i form av support, assistans, kunskapsportal etc.

Dessa moduler kommer paketeras med ID-skyddsförsäkringar som förmedlas av Willis Towers Watson.

Den paketerade produkten kommer anpassas efter respektive kunds behov, och marknadsföras till både befintliga och nya kunder på de gemensamma geografiska marknaderna.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24th maj 2018.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Om oss

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar