Eyeonid Group AB (publ) publicerar nytt avsnitt av videobloggen

Eyeonid Group har idag publicerat ytterligare ett avsnitt av sin videoblogg där VD, Daniel Söderberg avhandlar året som varit, lite om kommande produktutveckling samt VD:s bedömning om utsikterna för 2018.

För att undvika att eventuellt kurspåverkande information kommer ut via denna videoblogg har bolaget valt att släppa detta PM.

I videobloggen lyfts följande punkter fram som skulle kunna bedömas som kurspåverkande information:

•    Fredrik Hultner byter roll från tidigare Global Sales Director till Head of Sales (Försäljningschef)
•    Bolaget rekryterade strax före jul två stycken Global Sales Directors som börjar januari/februari skiftet 2018
•    På produktutvecklingssidan som löpande pågår arbetas det just nu med bl a:
-    EyeOnID – ID-bevakningstjänsten för konsumenter kommer styrkas upp med ytterligare nya bevakningsobjekt exempel på sådana kan vara läckta telefonnummer, IP-nummer, passnummer etc.
-    EyeOnID – ID-bevakningstjänsten för företag kommer styrkas upp med bevakning av sk ”platt data”, data som kan förändras hos t ex bolagsverket. Exempel på bevakning kan vara förändringar i styrelsen eller VD, adressändring, juridiska och ekonomiska status etc.
-    EyeOnPASS – Såväl infrastrukturmässigt som tjänstemässigt har produkten med dess API:er anpassats för anslutningar som lyder under såväl kommande GDPR som anslutningar som ej är berörda av GDPR. Utöver detta levererar tjänsten numera även en riskbedömning tillsammans med resultatet. Detta gör att kunden t ex en e-handelssida kan välja att låta användare med låg risk få fortsätta handla medans användare med hög risk avkrävs att byta lösenord.
•    EyeOnTEXT – Efter att ha analyserat hur vi kan nå ut med vår kraftfulla plattform på bästa sätt till marknaden, har bolaget kommit fram till att förenkla användning av plattformen. Från att i dagsläget främst erbjuda ett SDK utvecklar bolaget nu en webbportal från vilken kunder kommer kunna ta del av flertalet tjänster. Webbportalen kommer möjliggöra lättare access och lägre kunskapsnivå från användaren för att kunna använda de tjänster som kommer ur plattformen så som t ex sentimentanalys. Den nya portalen beräknas lanseras under första halvåret 2018.
•    VD bedömer utsikterna för 2018 som mycket goda. Genom att de flesta av de målsättningar som sattes upp till september 2018 redan är uppnådda, kommer bolaget uppdatera och utöka målsättningarna för 2018 i samband med nästkommande rapport från bolaget. Om fokus för 2017 var att säkerställa regulatoriska samt compliance frågor i kombination med att bygga en stor ”leadspipe”, är målet för 2018 att stänga flertalet avtal och nå ut på den globala marknaden.  
 

Se hela videobloggen på: https://youtu.be/OuPMiT4-6gE

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar