EYEONID GROUP AB (publ): Styrelsen har idag utsett Georg Tsaros till ny VD för moderbolaget

Report this content

Styrelsen har per idag glädjen att annonsera att de utser Georg Tsaros till ny VD för Eyeonid Group AB, med tillträde senast den 1 januari 2022. Georg Tsaros kommer närmast från affärsutvecklingsrådgivning inom statlig verksamhet.

Styrelsen har i processen att finna en ny kandidat värderat följande erfarenheter:

  • Driva bolag i etablering och uppskalningsfas
  • Skapa tillväxt med lönsamhet
  • Industriell erfarenhet att bygga arbetsprocesser som skalar
  • Erfarenhet av kapitalmarknad och av att arbeta med bolag som skall presenteras till ägare och marknad

Med Georg Tsaros får Eyeonid Group AB en VD med bred bakgrund av att utveckla bolag och skapa tillväxt med resultat. Georg Tsaros har en bakgrund från Kinneviks Metro som VD för flera olika delar, bl.a. USA-verksamheten, han har byggt konsumentdrivna säljbolag i Europa för Oriflame, verkat som VD för investmentbolaget SEQ Capital Partners, samt drivit såväl privata som publika bolag i turn-around faser.

Georg Tsaros har en civilekonomutbildning från Stockholms universitet samt en MBA från MIT.

Styrelsen ser en stor potential i de tillgångar som finns inom gruppen och med en driven ledare som Georg Tsaros har vi fått förmånen att addera en resurs som kan skapa det fokus som en innovativ verksamhet med fokus på tillväxt och lönsamhet behöver.

EyeonID Group AB genomför en fokusering och finansiering baserad på styrelsens övertygelse att vi har potential och rekryterarar Georg Tsaros för att genomföra en acceleration och vi välkomnar honom till den nya rollen.

Verksamhets drivs fram till hans tillträde av Tomas Olsson som tf VD.

För mer information, kontakta

Erik Hallberg, Styrelseordförande

Telefon: 0706-581616

E-post: erik.hallberg@eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar