Eyeonid Group AB (Publ) tecknar pilotavtal med ett större försäkringsbolag i Europa

Eyeonid har tecknat ett avtal med ett större försäkringsbolag i Västeuropa gällande ett pilotprojekt av sin produkt ”EyeOnID 360° Modules”. 

Pilotprojektet är planerat att genomföras under första kvartalet 2019. Leverans sker via Eyeonid’s API där kunden själv skapar sin kundresa för integration på bästa sätt till nuvarande och framtida behov. Efter genomförd och utvärderad pilot är planen att övergå till en fullskalig implementation baserat på erfarenheterna från pilotprojektet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Daniel Söderberg, VD, Eyeonid Group AB (publ) 
Tfn: 073-422 79 30 
E-post: 
daniel.soderberg@eyeonid.com  

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar