EYEONID GROUP AB har idag blivit godkända och certifierade för PCI DSS

I kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2017 meddelade Eyeonid att de sedan 10 månader tillbaka hade börjat arbeta med att certifiera bolaget och den del av den tekniska lösningen som handhar kreditkort för PCI DSS certifiering.

I slutet av september påbörjades det sista steget i processen för att erhålla PCI DSS certifieringen. Denna pågår under cirka 2-3 veckor och innebär att en ackrediterad revisor även kallad QSA genomför såväl fysiska besök som genomlysning av såväl teknisk arkitektur, mjukvara, krypteringar, hårdvara, tredjepartsintegrationer etc som metodik, responshantering, rollfördelning samt dokumenterade processer och processhantering. Parallellt skriver QSA:n en slutrapport på ca 200-300 sidor som ligger till grund för att bolaget antingen blir godkända eller ej för certifiering. Eyeonid har nu erhållit denna rapport samt blivit godkända och erhållit PCI DSS certifiering.   

”Att komma i mål med ett projekt som pågått under en längre tid känns alltid roligt, speciellt då i princip alla på bolaget är och har varit involverade i certifieringsprocessen. Den här certifieringen ligger i linje med vår strategi om att ha ett tydligt fokus på compliance frågor och är av vikt på samma sätt som GDPR förordningen när vi för dialoger med såväl mindre som större internationella koncerner och bolag”, säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ).  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Om oss

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar