Med start idag, den 24 oktober 2017, påbörjar mySafety Group AB försäljningen av EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster för den finska marknaden

Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 6 juni 2017 att det redan befintliga samarbetsavtalet utökats med mySafety Group AB, genom att inkludera EyeOnid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst, för den finska marknaden. EyeOnIDs tjänster kommer integreras in i mySafetys redan befintliga utbud på samma sätt som för den svenska marknaden.

Nästa steg för parterna blir att analysera de övriga marknader där mySafety Group AB är aktiva i, för att utröna möjligheterna gällande vidare integrering av EyeOnIDs tjänster. Parterna kommer avtala individuellt per land där möjlighet uppstår, för att i nästa steg lansera för respektive marknad.  

”Det känns oerhört kul att vi nu officiellt tar steget ut utanför Sverige med våra tjänster. Det här visar på att vi har ett gott samarbete med mySafety och vi ser fram emot vår fortsatta gemensamma resa.” säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Om oss

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar