Patrik Ugander utses till ny VD för Eyeonid Group AB (publ)

Report this content

Styrelsen har utsett Patrik Ugander till ny VD för Eyeonid Group AB (publ). Patrik Ugander är ekonom från Stockholms universitet med lång bakgrund från bl.a. TeliaSonera och kommer senast från försäkringsbolaget Europeiska ERV Nordic. Patrik Ugander tillträder tjänsten med omedelbar verkan.

Eyeonid befinner sig i en förändringsprocess mot fullskalig kommersiell fas, vilket ställer helt andra krav på ledarskapet. Patrik Ugander har lång och gedigen erfarenhet från såväl telecom som försäkringsbranschen, vilket är viktigt då båda dessa marknadssektorer är primära målgrupper för bolaget. Patrik Ugander har mycket goda entreprenörs- och ledaregenskaper som passar väl in i den förändrings- och kommersiella tillväxtfas bolaget befinner sig i.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Eyeonid.

Patrik Ugander, 50 år, har tidigare haft roller som t.ex Vice President Enterprise Sales (TeliaSonera), Vice President Broadband Services (TeliaSonera), Director Broadband Services (TeliaSonera) och senast Head of Nordic Sales & Marketing (Europeiska ERV Nordic).

”Jag ser mycket fram emot att tillsammans med alla kompetenta medarbetare få ta över stafettpinnen efter Daniel Söderberg i denna spännande fas i bolagets historia. Daniel Söderberg har gjort en stor och arbetskrävande insats i att skapa de förutsättningar som jag nu får möjlighet att utveckla och förvalta vidare. Jag värdesätter Daniels engagemang i sin nya roll där när vi nu ytterligare kommer stärka bolagets position i marknaden för våra nyckelsegment.” säger Patrik Ugander, ny VD i Eyeonid.

Daniel Söderberg övergår i rollen som Senior Advisor för bolaget och dess styrelse och ledning. Daniel Söderberg kommer fortsatt agera visionär talesperson för bolaget såväl som att vara en aktiv del av bolagets fortsatta roadmap för affärs- och produktutveckling.

”Daniel Söderberg har gjort en enastående insats under sina tre år i att skapa bolagets produkterbjudande som röner stort internationellt intresse samtidigt som bolaget genomförde sin börsintroduktion. Daniel ska ha en stor eloge för sin insats och stora engagemang i bolaget, till gagn för både bolaget och aktieägarna. Jag är mycket glad över att Daniel fortsatt kommer vara engagerad genom rollen som Senior Advisor till Eyeonid där hans stora kunskap och erfarenhet fortsatt kommer utgöra ett stort stöd för bolaget och skapa värde i bolagets roadmap för affärsutveckling och produktskapande.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid.

”Det har varit tre innehållsrika år med att bygga något i princip från grunden, se behoven i marknaden och skapa produkter och lösningar för detta samtidigt som vi genomförde vår börsnotering. Nu går bolaget in i en ny fas där jag fortsätter att stödja bolaget i rollen som aktiv rådgivare. Jag önskar min efterträdare, Patrik Ugander, all lycka till på bolagets fortsatta förändrings- och framgångsresa.” säger Daniel Söderberg, avgående VD i Eyeonid. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid Group AB, telefon 076-877 00 00.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019, kl 13.30 CET


Prenumerera

Dokument & länkar