Delårsrapport 2-2022

Report this content

Koncernen

April – juni 2022 *
• Periodens nettoomsättning ökade med 57 % till 14,9 MSEK (9,5 MSEK)
• EBITDA uppgick till 7,0 MSEK (6,6 MSEK)
• EBITDA-marginalen uppgick till 47 % (70 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,4 MSEK (4,9 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (5,1 MSEK)
• Resultat per aktie efter utspädning: 0,11 SEK (N/A)

Januari – juni 2022 *
• Periodens nettoomsättning ökade med 40 % till 25,4 MSEK (18,2 MSEK)
• EBITDA uppgick till 12,4 MSEK (12,0 MSEK)
• EBITDA-marginalen uppgick till 49 % (66 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9,6 MSEK (9,5 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,7 MSEK (9,6 MSEK)
• Resultat per aktie efter utspädning: 0,37 SEK (N/A)

* Den 31 mars 2022 gick Future Gaming Group International AB samman med Fable Media ApS, varvid säljaren av Fable Media blev majoritetsägare i FGGI. Transaktionen redovisas som ett omvänt förvärv. Koncernen presenteras därför från och med Delårsrapport 1-2022 med utgångspunkt att Fable Media upprättar koncernredovisningen. För perioden till och med 31 mars 2022 avser siffrorna därför endast Fable Media. För perioden från och med 1 april 2022 och framåt avser siffrorna Fable Media och det gamla Future Gaming Group tillsammans.

April – juni 2022, proforma **
• Periodens nettoomsättning minskade med 1 % till 14,9 MSEK (15,1 MSEK)
• EBITDA uppgick till 7,0 MSEK (7,4 MSEK)
• EBITDA-marginalen uppgick till 47 % (49 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,4 MSEK (5,4 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (1,1 MSEK)

Januari – juni 2022, proforma **
• Periodens nettoomsättning ökade med 7 % till 31,1 MSEK (29,0 MSEK)
• EBITDA uppgick till 13,8 MSEK (13,5 MSEK)
• EBITDA-marginalen uppgick till 44 % (47 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,7 MSEK (10,4 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,3 MSEK (5,7 MSEK)

** Siffrorna avser Fable Media och det gamla Future Gaming Group tillsammans som om sammangåendet redan hade gällt från 1 januari 2021, för att ge läsaren en bild av den underliggande utvecklingen justerad för förvärvseffekter.

VD har ordet

Från och med det andra kvartalet redovisar vi koncernens siffror konsoliderat för Fable Media och gamla Future Gaming Group. Koncernen gjorde ett starkt kvartal och nettoomsättningen uppgick till 14,9 miljoner kronor, vilket var en ökning med 57% jämfört med föregående år. Den stora ökningen är förstås förvärvsdriven och beror på att årets andra kvartal även innehåller gamla Future Gaming Group, vilket motsvarande kvartal föregående år inte gör. Detta är en följd av att sammangåendet redovisas som ett omvänt förvärv, där Fable Media redovisas som förvärvare.


För tydlighets skull redovisar vi även proforma-jämförelsesiffror som visar hur koncernens resultaträkning hade sett ut om sammangåendet redan hade gällt från början av 2021. Detta för att ge läsaren en bild av den underliggande utvecklingen justerad för förvärvseffekter. Proforma var nettoomsättningen under det andra kvartalet i linje med föregående år.


Vi redovisar även ett starkt EBITDA-rörelseresultat om 7,0 miljoner kronor för det andra kvartalet. Som framgår har vi numera ett lönsamt Future Gaming Group som även står sig väl operationellt. Det är värt att nämna att det andra kvartalet inte innehöll något riktigt stort sportevenemang, vilket brukar synas i siffrorna. Vi fortsätter dock att visa goda underliggande operationella nyckeltal. Med anledning av detta förväntar vi oss en ännu starkare andra halva av året.


Slutligen vill jag framhålla att vi inte bara arbetar med att förbättra koncernen operationellt, utan även för att göra aktien mer attraktiv att investera i. Ett exempel på detta är sammanläggningen av bolagets aktier som genomfördes under det andra kvartalet. Varje tusental gamla aktier omvandlades till en ny aktie genom en så kallad omvänd split, vilket gör att vi nu har ett mer överskådligt värde per aktie.


Genom att arbeta med olika aspekter som i exemplen ovan har vi ambitionen att fortsätta utveckla Future Gaming Group i rätt riktning.


Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-25 08:00 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar