Föreslagna styrelseledamöter

Report this content

Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) huvudägare har föreslagit styrelseledamöter att väljas vid den extra bolagsstämman den 4 december 2019.

FGGI:s huvudägare Cronus Holding AB har föreslagit att den tidigare styrelseledamoten Alexej Fashutdinov återväljs till styrelsen, samt att Peder Broms och Jørgen Beuchert väljs som nya styrelseledamöter. Alexej Fashutdinov har varit ekonomichef på Wiget Media. Peder Broms är Head of Origination på Kreditfonden, som är en av bolagets obligationsinnehavare. Jørgen Beuchert är VD på Nordic Corporate Investments, som också är en av bolagets obligationsinnehavare.

Stefan Vilhelmsson föreslås att kvarstå som styrelsens ordförande.

Stockholm den 2 december 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar