Förlängning 9 av Standstill

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till och med idag, den 19 november 2019.

FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till och med idag, tisdagen den 19 november 2019.

FGGI avser fortsättningsvis inte att meddela kring eventuella ytterligare kortare förlängningar av Standstill-perioden, utan avser istället att nästa gång meddela vid den tidpunkt då Standstill-perioden eventuellt upphör.

Stockholm den 19 november 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar