Förlikning med Viistek-säljarna avseende tilläggsköpeskilling

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har tecknat ett förlikningsavtal med säljarna av Viistek Media gällande tilläggsköpeskilling. Förlikningen innebär att FGGI betalar ut 144 000 euro till säljarna.

Lead generation-verksamheten Viistek Media förvärvades i december 2017. Enligt förvärvsavtalet kunde säljarna uppnå en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,5 miljoner euro, givet att vissa justerade rörelseresultatsmål uppnåddes. FGGI och säljarna har inte varit eniga om vilka justeringar som ska göras vid beräkningen av rörelseresultatet som ligger till grund för tilläggsköpeskillingen. Parterna har därför ingått en förlikning där FGGI betalar säljarna 144 000 euro i tilläggsköpeskilling. Betalningen kommer göras med medel från det låsta bankkonto, med en balans om 30 miljoner kronor, som är avsatt för tilläggsköpeskillingar och som sattes upp i samband med att FGGI tog upp sitt obligationslån. Utbetalningen har godkänts av obligationsinnehavarna. Medel som inte utnyttjas för tilläggsköpeskillingar avses att betalas tillbaka till obligationsinnehavarna.

Stockholm den 13 september 2019

Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar