Handeln i FGGI:s aktie återupptas idag

Report this content

Spotlight Stock Market har beslutat att handeln i Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) aktie ska återupptas idag.

Handeln återupptas idag, den 9 december, klockan 11:30. Öppningsauktionen kommer att starta klockan 11:15.

FGGI:s aktie kommer fortsatt att vara handlad på Spotlight Stock Markets observationslista.

Stockholm den 9 december 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar