Kommuniké från extra bolagsstämma

Report this content

Vid den extra bolagsstämma som hölls idag i Future Gaming Group International AB (”FGGI”) fattades ett antal beslut i enlighet med förslagen i stämmokallelsen. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stämman beslutade bland annat kring ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet, riktad nyemission av aktier till obligationsinnehavarna genom kvittning av delar av deras fordran under bolagets obligationslån, samt riktad emission av och överlåtelse av teckningsoptioner till Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt. Vidare godkände stämman styrelsens beslut att acceptera ändringar i obligationsvillkoren samt fastställde antalet styrelseledamöter till fem. Christoffer Malmström, som är partner och portföljförvaltare hos en av FGGI:s obligationsinnehavare, Nordic Credit Partners, valdes som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mer information kring beslutspunkterna framgår av förslagen i stämmokallelsen som publicerades den 20 december 2019.

Stockholm den 28 januari 2020

Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar