Lägre intäkter i mars till följd av inställda sportevenemang

Report this content

Future Gaming Group hade markant lägre intäkter i mars jämfört med de senaste månaderna till följd av inställda sportevenemang i spåren av virusutbrottet covid-19. Om avbrotten skulle bli långvariga riskerar gruppen att bryta mot dess obligationsvillkor.

Future Gaming Groups totala intäkter för det första kvartalet 2020 uppgick preliminärt till cirka 5,4 miljoner kronor, vilket nästan är i linje med det fjärde kvartalet 2019. Den begränsade minskningen beror på att inledningen på året var stark innan effekterna av de inställda sportevenemangen slog igenom under mars.

Koncernens totala intäkter minskade med cirka 19% i mars 2020 jämfört med snittet för perioden oktober 2019 – februari 2020.

Future Gaming Groups sportrelaterade intäkter minskade med cirka 40% i mars 2020 jämfört med snittet för perioden oktober 2019 – februari 2020. Utvecklingen bedöms vara fortsatt negativ så länge stora sportevenemang ställs in. När större sportevenemang återupptas förväntas en positiv effekt för koncernen.

Koncernens övriga intäkter, vilka till största delen är kasinorelaterade, ökade med cirka 7% i mars 2020 jämfört med snittet för perioden oktober 2019 – februari 2020.

Future Gaming Group har idag en tillfredsställande kassa, vilket gör att koncernen likviditetsmässigt kan hantera minskade intäkter under en överskådlig tid framöver. Skulle sportevenemang fortsätta ställas in under en betydande tid riskerar koncernen dock att bryta mot de resultatkrav som stipuleras i dess obligationsvillkor.

Procentsatserna ovan avser underliggande intäktsvalutor, främst USD och EUR, i syfte att åskådliggöra den operativa utvecklingen.

Stockholm den 3 april 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar